Inloggen

Aanmelden bij een kwaliteitsregister en geschillencommissie

Starten als zzp'er in de zorg

Wat betekent de Wkkgz voor jou?

Werk je in de zorg, dan is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op jou van toepassing. Deze wet is op 1 januari 2016 in werking getreden met als doel om goede zorg te borgen en het versterken van de positie van patiënten. Concreet gaat dat over:

  • (Nieuwe) regels voor het intern registreren van incidenten.
  • Melden van calamiteiten bij de inspectie.
  • Screenen van nieuwe medewerkers.
  • De manier waarop de opvang van klachten van patiënten geregeld is.

Aanmelden bij een kwaliteitsregister en geschillencommissie

Wat betekenen de regels van de Wkkgz voor jou als startende zzp’er in de zorg? Je moet je bijvoorbeeld aanmelden bij een kwaliteitsregister en een geschillencommissie. Mocht je lid zijn van een beroepsorganisatie, dan heeft die dit waarschijnlijk al voor jou geregeld. Zo heeft de KNGF het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen. Om ingeschreven te kunnen worden in dit register, moet je aan bepaalde eisen voldoen. Kijk voor meer informatie op kngf.nl.

Wij helpen jou graag

Ben je werkzaam in de zorg en ga je starten als zzp'er? Doe het samen met VvAA!

Intern registreren van incidenten

Vanuit de Wkkgz gelden er nieuwe regels voor het registeren van incidenten. Om aan deze Wkkgz-verplichting te voldoen helpen wij jou met het VIM (Veilig Incidenten Melden) Platform van VvAA.

De voordelen van het VIM Platform

  • Veilige administratie die voldoet aan de wettelijke eisen
  • Inzicht in oorzaak, gevolg, ernst en impact
  • Elk kwartaal trends, casuïstiek en preventieadvies

Lees meer over VIM
Senior adviseur preventie Lilian Knol | VvAA

Lilian Knol

senior adviseur preventie

“Om te leren van incidenten moet je eerst weten dat je fouten maakt. Daarnaast is het gemakkelijk om incidenten van anderen te zien, maar moeilijk om eigen fouten te erkennen. Het VIM Platform biedt (anoniem) inzicht in incidenten van anderen, zodat we de kans krijgen om van onze eigen fouten te leren.”

Handreiking WKkgz voor zzp'ers in de zorg

Vanuit de Wkkgz gelden wettelijke ver­plich­tingen voor jou als zzp'er in de zorg, zoals het opzetten van een kwaliteits­systeem, hoe om te gaan met klachten en het leren van incidenten. De Rijks­overheid heeft daarvoor een handreiking gemaakt.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email