Gebruiken van overeenkomsten

Starten als zzp'er in de zorg

Overeenkomsten gebruiken als zzp’er

Welke overeenkomsten zijn aan te raden om te gebruiken?

 • Modelovereenkomst voor het verrichten van arbeid
 • Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden
 • Verwerkersovereenkomst (AVG)

Modelovereenkomst voor het verrichten van arbeid

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingegaan, ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Doel van de wet DBA is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Zowel zzp’ers als opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Samen bepaal je of er sprake is van inhuur of loondienst:

 • Bij inhuur werk je als zzp’er in de zorg voor eigen rekening en risico voor een opdrachtgever.
 • Bij (tijdelijke) loondienst is jouw opdrachtgever werkgever en ben jij als zzp’er werknemer.
Bij twijfelgevallen kun je een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. Er zijn modelovereenkomsten voor fysiotherapeuten beschikbaar die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op op rijksoverheid.nl.

Wij helpen jou graag

Ben je werkzaam in de zorg en ga je starten als zzp'er? Doe het samen met VvAA!

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Algemene voorwaarden beschermen tegen deze risico’s. Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden is een kleine moeite en hoeft niet duur te zijn. Als je lid bent van een beroepsorganisatie, stelt die meestal algemene voorwaarden ter beschikking die je mag gebruiken. Je kunt ook algemene voorwaarden op maat laten opstellen door een gespecialiseerd bedrijf. Wanneer je geen algemene voorwaarden opstelt of gebruikt, loop je onnodige risico’s als zzp'er. Drie redenen om algemene voorwaarden te gebruiken:

 • Bescherming bij fouten
  Als je een fout maakt en je klant (opdrachtgever of cliënt) ondervindt hierdoor schade, dan kan de klant jou hiervoor aansprakelijk stellen en de veroorzaakte schade op jou verhalen. In de voorwaarden kun je jouw aansprakelijkheid voor een groot deel uitsluiten en beperken, zodat een mogelijke schadeclaim tot een minimum wordt beperkt en jouw privévermogen veilig blijft.

 • Zekerheid bij het ondernemen
  Algemene voorwaarden bieden jou en jouw klanten zekerheid. In deze voorwaarden worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

 • Besparing van kosten en tijd
  Op lange termijn besparen algemene voorwaarden tijd en kosten. De afspraken en voorwaarden waaronder je als zzp'er zaken doet staan immers vast. Hierdoor hoeft er niet bij elke nieuwe opdracht opnieuw onderhandeld te worden over de afspraken. Dit verkort het onderhandelingsproces, wat jou als ondernemer onnodige kosten en tijd bespaart.
Door de de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten | VvAA

Let op: Belastingdienst stelt eisen aan ondernemerschap

Heb je slechts één opdrachtgever dan kan de Belastingdienst je arbeidsrelatie als loondienst beschouwen. In dat geval heb je geen recht op ondernemersaftrekposten. Jij en de opdrachtgever zijn dan nog loonbelasting en sociale premies verschuldigd aan de Belastingdienst. Zorg er dus als startende zzp’er in de zorg voor dat je meerdere opdrachtgevers hebt.

Verwerkersovereenkomst (AVG)

Elke organisatie of ondernemer die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de privacywetgeving (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Veel zzp’ers besteden die verwerking geheel of gedeeltelijk uit aan een derde partij. Bijvoorbeeld aan een boekhoudkantoor dat jouw financiële administratie doet. Ook als je gegevens bewaart in de cloud, besteed je de verwerking uit aan een derde partij: de cloudprovider. Met een verwerkingsovereenkomst regel je dat die derde partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens, en zich houdt aan de afspraken die jij daarover hebt gemaakt met de betrokkenen.

Standaardmodel zorgsector

Voor de zorgsector is een standaardmodel verwerkers­overeen­komst beschikbaar. Kijk voor meer informatie en de model­overeen­komst op kngf.nl. Een verwerkers­overeen­komst kun je ook laten opstellen door een gespecia­liseerd bedrijf.
Share op Whatsapp Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email