Inloggen

Gebruiken van overeenkomsten

Starten als zzp'er in de zorg

Overeenkomsten gebruiken als zzp’er

Welke overeenkomsten zijn aan te raden om te gebruiken?

  • Modelovereenkomst van opdracht
  • Verwerkersovereenkomst (AVG)


Werknemer of zzp’er

Partijen die willen samenwerken, bepalen in beginsel samen in welke vorm ze dat doen. U kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan als:

  • Werknemer, dan bent u in loondienst, op basis van een dienstbetrekking/arbeidsovereenkomst
  • Zzp’er, dan werkt u zelfstandig, op basis van een overeenkomst van opdracht

Vanuit het idee van rechtsbescherming kan het echter zijn dat de Belastingdienst of een rechter aantoont dat een zzp’er wél degelijk in dienstbetrekking werkt en dus eigenlijk werknemer is. Bijvoorbeeld omdat hij op dezelfde wijze als een werknemer in de praktijk werkt. Met alle financiële gevolgen, met terugwerkende kracht, van dien. In de praktijk levert dat geregeld verwarring en onbedoelde effecten op. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) hielp voorheen om helderheid vooraf te verschaffen.

 

Modelovereenkomst van opdracht

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ingegaan, ter vervanging van de VAR, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De Wet DBA werkt met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten om vooraf ‘duidelijkheid’ te geven over het al dan niet bestaan van een dienstbetrekking. Werken met en volgens zo’n modelovereenkomst betekent dan werken buiten dienstbetrekking.

Voor de eerstelijns fysiotherapie kunt u twee goedgekeurde modelovereenkomsten gebruiken:
  • De overeenkomst voor praktijkwaarneming, voor tijdelijke vervanging
  • De overeenkomst voor praktijkmedewerking, voor tijdelijke extra capaciteit
VvAA legde deze overeenkomsten in samenwerking met de beroepsorganisaties succesvol ter goedkeuring voor aan de Belastingdienst. 

Gebruik de overeenkomsten zorgvuldig en voor situaties waarvoor ze bedoeld zijn. Die duidelijkheid vooraf is namelijk niet onvoorwaardelijk. Zorg indien nodig voor goede advisering. En beperk daarmee de kans op vervelende (financiële) problemen achteraf.

Wij helpen jou graag

Ben je werkzaam in de zorg en ga je starten als zzp'er? Doe het samen met VvAA!

Let op: Belastingdienst stelt eisen aan ondernemerschap

Heb je slechts één opdrachtgever dan kan de Belastingdienst je arbeidsrelatie als loondienst beschouwen. In dat geval heb je geen recht op ondernemersaftrekposten. Jij en de opdrachtgever zijn dan nog loonbelasting en sociale premies verschuldigd aan de Belastingdienst. Zorg er dus als startende zzp’er in de zorg voor dat je meerdere opdrachtgevers hebt.

Verwerkersovereenkomst (AVG)

Elke organisatie of ondernemer die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de privacywetgeving (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Veel zzp’ers besteden die verwerking geheel of gedeeltelijk uit aan een derde partij. Bijvoorbeeld aan een boekhoudkantoor die jouw financiële administratie doet. Ook als je gegevens bewaart in de cloud, besteed je de verwerking uit aan een derde partij: de cloudprovider. Met een verwerkingsovereenkomst regel je dat die derde partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens, en zich houdt aan de afspraken die jij daarover hebt gemaakt met de betrokkenen.
Share op Whatsapp Share op Facebook Share op Twitter Share op LinkedIn Stuur via email