Inloggen

Hoe gezond is uw huisartsenpraktijk?

Wilt u als huisarts meer tijd aan uw patiënten besteden, maar weet u niet goed hoe u dit kunt realiseren? Wij helpen u graag. De VvAA Praktijkscan biedt u helder inzicht én concrete handvatten voor verbetering. De Praktijk­scan is ook aan te raden als u een praktijk wilt aankopen of verkopen.

Direct een offerte aanvragen
    Verkennend gesprek aanvragen › ­

Praktijkscan voor huisartsen

De thermometer in uw praktijk

Antwoord op belangrijke vragen

De Praktijkscan biedt het antwoord op relevante vragen in uw huisartsenpraktijk:

 • Hoe krijg ik meer grip op de werkdruk?
 • Op welke manier kan ik efficiënter én effectiever werken?
 • Hoe krijg ik mijn team mee met veranderingen?
 • Op welke wijze kan ik mijn patiënten de beoogde service bieden?
 • Hoe staat mijn praktijk er financieel voor?
 • Hoe blijf ik continu verbeteren met mijn team?
 • Op welke manier blijf ik in lijn met mijn ambitie werken?

Voordelen VvAA Praktijkscan

 • Integraal inzicht in het functioneren van uw praktijk
 • Een overzichtelijk rapport met alle bevindingen
 • Handvatten voor praktische verbeteringen in uw praktijk

Tom Schreuders

Adviseur

“Het is mijn missie om praktijkhouders te ondersteunen in het organiseren van hun praktijk. Simpele en concrete resultaten die direct toegepast kunnen worden in de praktijk om verbeteringen door te voeren.”

De Praktijkscan is handig als u:

 • De praktijkvoering wilt verbeteren
 • Een praktijk wilt overnemen
 • Uw praktijk wilt verkopen en daarvoor een waardebepaling nodig hebt

Vergelijking van uw praktijk met collega-praktijken

In de Praktijkscan wordt uw praktijk op basis van NZa-benchmarks ook vergeleken met die van collega-praktijken. Belangrijke onderdelen van uw bedrijfsvoering nemen we daarvoor onder de loep. Denk aan uw patiënten­­populatie, taakverdeling binnen uw maatschap, analyse van de werkdruk, formatie, teamprofiel en functioneren van uw team, interne en externe communicatie, en uw salarisadministratie, omzet en jaarrekening.


Praktijkscan voor zorggroepen

De scan is modu­lair opgebouwd en af­ge­stemd op uw be­hoefte. Hierdoor is de Prak­tijk­scan ook inzet­baar voor zorg­groepen. Wij brengen dan de verschillen per praktijk voor u in kaart.


Hulp bij de implementatie van de verbeterpunten

De vertaling van abstracte thema’s zoals keten­zorg, substi­tutie, zelf­manage­ment en multi­discipli­naire samen­werking naar uw per­soneels­beleid, financiën, auto­mati­sering en accre­ditatie kan lastig zijn. Laat staan dat u er de juiste aan­dacht aan kunt geven. In dat geval kan een praktijkmanager uit­komst bieden. Graag helpen wij u met de wer­ving en se­lectie. U kunt er ook voor kiezen om een praktijkmanager van VvAA in te schakelen.

Financiële tegemoetkoming door zorg­verzeke­raars

Een aantal zorgverzekeraars biedt een tege­moet­koming voor de Praktijk­scan. Dat geldt ook voor de inzet van een praktijk­manager.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u advies? Bel ons tijdens kantooruren.

Downloads