Inloggen

Hoe gezond is uw huisartsenpraktijk?

Wilt u als huisarts meer tijd aan uw patiënten besteden, maar weet u niet goed hoe u dit kunt realiseren? Wij helpen u graag. De VvAA Praktijkscan biedt u helder inzicht én concrete handvatten voor verbetering. De Praktijk­scan is ook aan te raden als u een praktijk wilt aankopen of verkopen.

Meer informatie

Praktijkscan voor huisartsen

De thermometer in uw praktijk

Krijg meer inzicht in het reilen en zeilen van uw praktijk met de VvAA Praktijkscan. Onze adviseur neemt eerst alle aspecten van uw huisartsenpraktijk onder de loep. Vervolgens worden alle inzichten gebundeld in een handig adviesrapport. Zo helpen wij u op weg naar een goedlopende praktijk, blije medewerkers én tevreden patiënten.

Wat levert de Praktijkscan mij op?

Efficiënte werkprocessen
Leer hoe u en uw medewerkers efficiënter en effectiever te werk kunnen gaan. Zo vergroot u niet alleen de algemene tevredenheid, ook heeft u hierna meer tijd voor uw patiënten.
Blije werknemers
Aan de hand van gesprekken met uw personeel leggen wij verbeterpunten in uw praktijkvoering bloot. Zo gaan we voor een optimale onderlinge samenwerking in uw praktijk.
Financieel gezonde praktijk
Wij brengen uw geldstromen in beeld en kijken waar ruimte is voor verbetering. Ook kunt u de financiële inzichten gebruiken voor een waardebepaling van uw praktijk.

Kom vrijblijvend met ons in contact

Aanvraag Praktijkscan

*
*
*
Of postcode en huisnummer (voorbeeld: 1234AB, 12)
*
*
*
Ik wil graag een:


Voordelen VvAA Praktijkscan

  • Integraal inzicht in het functioneren van uw praktijk
  • Een overzichtelijk rapport met alle bevindingen
  • Handvatten voor praktische verbeteringen in uw praktijk

Aanvullende informatie

Vergelijking van uw praktijk met collega-praktijken

In de Praktijkscan wordt uw praktijk op basis van NZa-benchmarks ook vergeleken met die van collega-praktijken. Belangrijke onderdelen van uw bedrijfsvoering nemen we daarvoor onder de loep. Denk aan uw patiënten­­populatie, taakverdeling binnen uw maatschap, analyse van de werkdruk, formatie, teamprofiel en functioneren van uw team, interne en externe communicatie, en uw salarisadministratie, omzet en jaarrekening.


Praktijkscan voor zorggroepen

De scan is modu­lair opgebouwd en af­ge­stemd op uw be­hoefte. Hierdoor is de Prak­tijk­scan ook inzet­baar voor zorg­groepen. Wij brengen dan de verschillen per praktijk voor u in kaart.


Hulp bij de implementatie van de verbeterpunten

De vertaling van abstracte thema’s zoals keten­zorg, substi­tutie, zelf­manage­ment en multi­discipli­naire samen­werking naar uw per­soneels­beleid, financiën, auto­mati­sering en accre­ditatie kan lastig zijn. Laat staan dat u er de juiste aan­dacht aan kunt geven. In dat geval kan een praktijkmanager uit­komst bieden. Graag helpen wij u met de wer­ving en se­lectie. U kunt er ook voor kiezen om een praktijkmanager van VvAA in te schakelen.

Download de brochure

Financiële tegemoetkoming door zorg­verzeke­raar CZ

Zorgverzekeraar CZ biedt een tegemoetkoming voor de Praktijk­scan. Dat geldt ook voor de inzet van een praktijkmanager.

Bekijk de voorwaarden

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.