Hoe gezond is uw huisartsenpraktijk?

Wilt u als huisarts meer tijd aan uw patiënten besteden, maar weet u niet goed hoe u dit kunt realiseren? Wij helpen u graag. De VvAA Praktijkscan biedt u helder inzicht én concrete handvatten voor verbetering. De Praktijk­scan is ook aan te raden als u een praktijk wilt aankopen of verkopen.

Direct een offerte aanvragen
    Vrijblijvend gesprek aanvragen › ­

Praktijkscan voor huisartsen

De thermometer in uw praktijk

Antwoord op belangrijke vragen

De Praktijkscan biedt het antwoord op relevante vragen in uw huisartsenpraktijk:

 • Hoe krijg ik meer grip op de werkdruk?
 • Op welke manier kan ik efficiënter én effectiever werken?
 • Hoe krijg ik mijn team mee met veranderingen?
 • Op welke wijze kan ik mijn patiënten de beoogde service bieden?
 • Hoe staat mijn praktijk er financieel voor?
 • Hoe blijf ik continu verbeteren met mijn team?
 • Op welke manier blijf ik in lijn met mijn ambitie werken?

Voordelen VvAA Praktijkscan

 • Integraal inzicht in het functioneren van uw praktijk
 • Een overzichtelijk rapport met alle bevindingen
 • Handvatten voor praktische verbeteringen in uw praktijk
Linda Klont | VvAA

Linda Klont

Consultant

“Het is mijn missie om praktijkhouders te ondersteunen in het organiseren van hun praktijk. Simpele en concrete resultaten die direct toegepast kunnen worden in de praktijk om verbeteringen door te voeren.”

Vergelijking van uw praktijk met collega-praktijken

In de Praktijkscan wordt uw praktijk op basis van NZa-benchmarks ook vergeleken met die van collega-praktijken. Belangrijke onderdelen van uw bedrijfsvoering nemen we daarvoor onder de loep. Denk aan uw patiënten­­populatie, taakverdeling binnen uw maatschap, analyse van de werkdruk, formatie, teamprofiel en functioneren van uw team, interne en externe communicatie, en uw salarisadministratie, omzet en jaarrekening.

De Praktijkscan is handig als u:

 • De praktijkvoering wilt verbeteren
 • Een praktijk wilt overnemen
 • Uw praktijk wilt verkopen en daarvoor een waardebepaling nodig hebt

Kosten VvAA Praktijkscan

Prijzen per 01-01-2019, exclusief btw en reiskosten
Uw praktijk Kosten
T/m 5 medewerkers € 2.800,-
Van 6 t/m 10 medewerkers € 3.100,-
Van 11 t/m 15 medewerkers € 3.400,-
Meer dan 15 medewerkers Offerte op maatFinanciële tegemoetkoming door zorg­verzeke­raar

Sommige zorgverzekeraars bieden een tege­moet­koming voor de Praktijk­scan. Hetzelfde geldt voor de inzet van een praktijk­manager. Daardoor kunnen uw kosten (veel) lager uitvallen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de moge­lijk­heden.

Hoe handig werkt de Praktijkscan?

In een periode van 9 weken gaat u in 7 overzichtelijke stappen naar het eindresultaat. Dat is een concreet rapport met verbeterpunten dat u helder inzicht geeft en direct mee aan de slag kunt.

Stap 1 - Benoemen contactpersoon per praktijk

In week 1 benoemt u de contactpersoon per praktijk als ons aanspreekpunt tijdens het traject.

Stap 2 - Aanleveren gegevens via e-mail

De contactpersoon ontvangt van ons in week 2 een e-mail. Daarin staan de gegevens die wij nodig hebben om de Praktijkscan te kunnen doen. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over uw patiëntenpopulatie en uw personeel, loonstroken van uw medewerkers, kosten en uw omzet.

Stap 3 - Invullen vragenlijsten door uw medewerkers

Ook in week 2 sturen wij twee online vragenlijsten van ongeveer 20 minuten naar uw medewerkers over het eigen werkgedrag en over de samenwerking. De contactpersoon informeert uw medewerkers vooraf. U krijgt daarvoor een kant-en-klare vooraankondiging. Alle huisartsen vullen nog een derde vragenlijst over hun tijdsbesteding in.

Stap 4 - Verzamelen van alle input

In week 5 verzamelen we al uw stukken en de ingevulde vragenlijsten

Stap 5 - Houden van interviews in uw praktijk

Op één dag plannen we twee interviews van elk 1,5 uur met een afvaardiging van de huisartsen en van uw ondersteunend personeel. Daarmee diepen we de eerder verzamelde gegevens en profielen uit. Dat doen we in week 6.

Stap 6 - Maken overzichtelijk rapport

In week 7 bundelen we alle informatie in een overzichtelijk rapport met zowel ‘harde’ als ‘zachte’ informatie. Bijvoorbeeld: uw teamprofiel in relatie tot verbeterpunten in uw praktijkvoering, de verhouding tussen wel-/niet-patiëntgebonden taken, de werkuren in relatie tot fte’s en verzuim.

Stap 7 - Bespreken van de terugkoppeling

Het rapport bespreken we in week 9 persoonlijk met u. Dat duurt ongeveer 1,5 uur. Zo nodig scherpen wij het binnen een dag aan. Het rapport geeft u input voor uw beleidsplan voor het komend jaar. U krijgt ook verbetertips ter optimalisatie van uw praktijkvoering en van de vitaliteit van uw medewerkers.

Masha den Hartog | VvAA
Hebt u vragen? 
Wij helpen u graagDownload

Hulp bij de implementatie van de verbeterpunten

De vertaling van abstracte thema’s zoals keten­zorg, substi­tutie, zelf­manage­ment en multi­discipli­naire samen­werking naar uw per­soneels­beleid, financiën, auto­mati­sering en accre­ditatie kan lastig zijn. Laat staan dat u er de juiste aan­dacht aan kunt geven. In dat geval kan een praktijkmanager uit­komst bieden. Graag helpen wij u met de wer­ving en se­lectie. U kunt er ook voor kiezen om een praktijkmanager van VvAA in te schakelen.

Praktijkscan voor zorggroepen

De scan is modu­lair opgebouwd en af­ge­stemd op uw be­hoefte. Hierdoor is de Prak­tijk­scan ook inzet­baar voor zorg­groepen. Wij brengen dan de verschillen per praktijk voor u in kaart.