Anticipeer op de ver­plichte arbeids­ongeschikt­heids­ver­zekering voor onder­nemers

  • 21 augustus 2023
  • Leestijd 1 min

De invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers staat (nog steeds) gepland voor 2027. De contouren van de regeling zijn: één jaar wachttijd tot de eerste uitkering en het wettelijk minimumloon als maximum. Wie bij invoering al een passende AOV heeft, valt hoogstwaarschijnlijk niet onder de verplichte regeling. Dit betekent dat u bij het aanvragen en wijzigen van uw AOV hierop kunt anticiperen.

Zorgondernemer zit in haar praktijkruimte achter de computer om haar arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers te regelen.

Verplicht voor alle IB-ondernemers

Alle ondernemers die onder de inkomsten­belasting vallen, vallen straks onder de verplichte AOV. Het oorspronkelijke plan was een verzekering voor de grote aantallen onverzekerde zzp’ers in Nederland. Maar doordat de Belasting­dienst geen onder­scheid kan maken tussen zelf­standigen mét en zonder personeel is dit veranderd. Ook meewerkende echtgenoten vallen straks onder de regeling. Directeuren-groot­aandeel­houders (DGA’s) en werknemers die naast hun baan freelance-opdrachten doen (zogeheten resultaat­genieters) niet.

Bekend over de verplichte AOV

  • Wachttijd 1 jaar voordat uitkering begint
  • Alleen uitkering als ‘gangbaar’ werk niet meer lukt
  • Maximale uitkering: 100% minimumloon
  • Premie: eerste schatting € 220 per maand
  • Uitkering tot AOW-leeftijd

Nu al anticiperen op verplichte regeling

Ondernemers met een lopende verzekering die het arbeids­ongeschiktheids­risico langdurig dekt, hoeven zich straks hoogst­waar­schijnlijk niet aan te sluiten bij de collectieve AOV. Dit betekent dat u kunt anticiperen op de verplichte regeling door uw eigen AOV af te sluiten of uw dekking tijdig aan te passen. Zo bepaalt u met uw eigen AOV zelf het inkomen dat u verzekert. En via VvAA verzekert u zich voor arbeids­ongeschikt­heid in uw eigen beroep en niet ‘gangbare’ arbeid. Dit kan het verschil betekenen tussen een uitkering uit uw eigen beroeps-AOV of helemaal geen uitkering binnen de toekomstige regeling.

Keuze einddatum: denk aan AOW-leeftijd

Een belangrijke keuze bij het afsluiten van een AOV is de einddatum. Qua premiestelling is het aan­trekkelijk deze op een eerder moment dan uw AOW-leeftijd vast te zetten. Misschien past het ook bij plannen om eerder te stoppen met werken. Toch kan het verstandig zijn om uw verzekering op AOW-leeftijd vast te zetten. Daarmee voorkomt u het risico dat u straks alsnog verplicht wordt om deel te nemen aan de collectieve verzekering. Of dat u alsnog een (dure) AOV moet afsluiten voor de laatste jaren van uw werkende leven.

Vragen of advies?

Wij helpen graag. Bijvoorbeeld om te kijken of uw AOV toekomstbestendig is.

Persoonlijke Financiële Adviesservice
Website
Meer informatie
Persoonlijke Financiële Adviesservice
Persoonlijkadvies@vvaa.nl

Meer lezen?

Jonge dame met rood haar checkt haar zorgapp
18 oktober 2023
  • 18 oktober 2023
  • Leestijd 29 sec

Verbeterde MijnVvAAZorgverzekering

Gebruikt u MijnVvAAZorgverzekering al? Dan heeft u misschien gemerkt dat we de meestgebruikte mogelijkheden in een nieuw jasje hebben gestoken.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen