Basisbeurs of niet: op­bouwen ver­mogen voor studie kinderen blijft belangrijk

  • 21 augustus 2023
  • Leestijd 1 min

De herinvoering van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs is een feit. De overheid komt hiermee tegemoet aan de ‘schuldenstress’ van veel studenten en afgestudeerden. Het is een prestatiebeurs die wordt omgezet in een gift als de student binnen 10 jaar het diploma behaalt. Het opbouwen van vermogen voor de studie van uw kinderen blijft ondanks de basisbeurs raadzaam.

Student is blij met de herinvoering van de basisbeurs en staat op een brug in de binnenstad van Utrecht.

De basisbeurs geldt vanaf studiejaar 2023-2024. Uitvoeringsorganisatie DUO raadt studenten aan de beurs zo snel mogelijk aan te vragen, maar in ieder geval voor 1 september om de uitkering aan het eind van die maand te kunnen ontvangen.

Verschil thuis- en uitwonende studenten

De hoogte van de basisbeurs hangt af van de vraag of uw kind thuis- of uitwonend is. Voor thuiswonende studenten is de basisbeurs € 110,30, voor uitwonende € 274,90. Maar, vanwege de hoge inflatie krijgen uitwonende studenten voor studiejaar 2023-2024 een koopkrachttoeslag van € 164,30 per maand. De beurs voor uitwonenden komt daarmee op € 439,20.

Voorwaarden basisbeurs

Voor hbo- en wo-studenten gelden de volgende voorwaarden voor het aanvragen van de beurs:

  • Student volgt in het studiejaar 2023-2024 een hbo- of universitaire opleiding.
  • Student heeft op 1 september 2023 nog recht op studiefinanciering (prestatiebeurs).

Voor mbo-studenten is de basisbeurs nooit afgeschaft.

Tegemoetkomingen voor leenstelselstudenten

Onderdeel van de herinvoering van de basisbeurs is een tegemoetkoming voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Studenten die vanaf studiejaar 2015-2016 vier jaar lang hebben gestudeerd, krijgen een tegemoetkoming van € 1436. Dit bedrag wordt afgetrokken van de studieschuld of uitgekeerd wanneer er geen studieschuld meer is. En er is een extra tegemoetkoming voor afgestudeerden die hun zogeheten studievoorschotvoucher niet hebben gebruikt.

Opbouw vermogen voor studie blijft belangrijk

De veranderde regelingen van de overheid zijn een bijdrage maar zeker geen oplossing voor de schuldenstress van veel studenten. Het blijft belangrijk om vermogen voor de studie van uw kinderen op te bouwen. 

Wijzigingen

Uitvoeringsorganisatie DUO heeft alle wijzigingen voor studenten op een rij gezet.

Bekijk alle wijzigingen

Vragen of advies?

Wij helpen graag. Bij­voor­beeld om te kijken naar de mogelijkheden om vermogen voor uw kind op te bouwen.

Persoonlijke Financiële Adviesservice
Website
Meer informatie
Persoonlijke Financiële Adviesservice
Persoonlijkadvies@vvaa.nl

Meer lezen?

Jonge dame met rood haar checkt haar zorgapp
18 oktober 2023
  • 18 oktober 2023
  • Leestijd 29 sec

Verbeterde MijnVvAAZorgverzekering

Gebruikt u MijnVvAAZorgverzekering al? Dan heeft u misschien gemerkt dat we de meestgebruikte mogelijkheden in een nieuw jasje hebben gestoken.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen