Uw lijfrentekapitaal

Uw pensioenleeftijd komt in zicht. Dan wordt het tijd om te beslissen wat u gaat doen met uw lijfrentekapitaal. Uw VvAA adviseur helpt u daarbij. Vraag advies aan
Pensioen

Uw lijfrente keert uit

Wat betekent dit voor u?

Uw lijfrente komt tot uitkering of u hebt een lijfrentekapitaal geërfd. Gebruikt u het kapitaal om eerder te stoppen met werken, gaat u minder werken of stelt u uw pensioendatum nog even uit?

Vraag advies aan

Uw mogelijkheden

Met uw vrijvallende kapitaal hebt u drie mogelijkheden:

 • Een lijfrente aankopen die u periodiek laat uitkeren
 • Uw lijfrente-uitkering nog even laten doorgroeien
 • Een combinatie van beide mogelijkheden

Voorlichting over uw vrijvallende lijfrente

Laat u goed voorlichten over uw mogelijkheden en de gevolgen. Dan kunt u goed voorbereid een weloverwogen keuze maken. Lees de brochure of vraag uw VvAA financieel adviseur om deskundig advies.

Oud en nieuw fiscaal regime

De rente die u krijgt bepaalt de hoogte van de uitkeringen. Daarnaast is het fiscale regime van uw polis bepalend hoe u uw lijfrentekapitaal het beste kunt besteden.

 • Oud regime: premiebetalende polissen afgesloten voor 16 oktober 1990 of koopsommen afgesloten voor 1 januari 1992.
 • Nieuw regime: koopsompolissen afgesloten op of na 1 januari 1992 en premiepolissen van na 16 oktober 1990.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij

 • Adviseur voor zorgprofessionals
 • Adviseur én lijfrentespecialist

Hoe haalt u het beste rendement uit uw lijfrente?

VvAA heeft specialisten in huis op het gebied van expirerende lijfrenteverzekeringen. Zij geven u gedegen advies over de volgende stappen.

Vraag advies aan

De specialisten van VvAA

Zij kennen als geen ander de mogelijkheden om uw vrijkomende kapitaal optimaal te laten renderen. Zij hebben jarenlange ervaring in het bedenken van oplossingen die toegespitst zijn op uw persoonlijke situatie en wensen voor de toekomst. Of uw lijfrentes nu zijn ondergebracht bij of via VvAA of elders, onze specialisten zijn u graag van dienst.

Verzamelen, uitstellen of direct laten ingaan

Als u verschillende koopsompolissen gesloten hebt in het verleden, is de kans groot dat deze op diverse momenten vrijvallen. Het kan dan voordelig zijn om deze polissen eerst te verzamelen en de gecombineerde uitkering te gebruiken als koopsom voor een direct ingaande lijfrente. Ook de timing van aankoop van de direct ingaande lijfrente is erg belangrijk. Wilt u nog wat langer doorwerken? Ook de hoogte van de rente is een belangrijke factor, die van invloed kan zijn op uw beslissing wanneer u de uitkering wilt laten ingaan. De VvAA expiratie specialisten helpen u hierbij graag.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij

 • Transparant en duidelijk tarief
 • Wij informeren, u beslist
 • Marktbreed aanbod

Veelgestelde vragen

1. Een levenslange lijfrente ineens uit laten keren

Als een oud-regime-lijfrente heeft kunt het kapitaal ineens laten uitkeren. In de praktijk is dit onvoordelig, omdat er direct 52% loonbelasting wordt ingehouden. Als het uitgekeerde bedrag tot uw vermogen gaat behoren, telt het mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3.

Hebt u een nieuw-regime-lijfrente, dan is het niet mogelijk het kapitaal ineens te laten uitkeren, tenzij het bedrag niet hoger is dan € 4.171,- (2011). U mag dan bij dezelfde verzekeraar geen andere polissen hebben waarmee lijfrentekapitaal in het nieuwe regime wordt opgebouwd


Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Wat is een nieuw-regime lijfrentepolis?

Hebt u een premiebetalende lijfrentepolis afgesloten op of na 16 oktober 1990 of een lijfrentepolis tegen koopsom op of na 1 januari 1992? Dan valt uw polis onder het nieuwe regime. In tegenstelling tot oud-regime polissen, is het niet mogelijk de uitkering ineens te incasseren. Wilt u de verzekering tussentijds afkopen, dan wordt de afkoopwaarde met 52% belast en betaalt u 20% revisierente. U bent verplicht een lijfrente aan te kopen die door de fiscus is voorgeschreven.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat is een oud-regime lijfrentepolis?

Oud-regime polissen zijn premiebetalende polissen afgesloten voor 16 oktober 1990 of koopsompolissen afgesloten voor 1 januari 1992. Deze verzekeringen zijn ook wel bekend als 'kapitaalverzekering met lijfrenteclausule'.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Een levenslange oudedagslijfrente

Een levenslange lijfrente is een periodieke uitkering die eindigt bij overlijden van de verzekerde(n). Bij een nieuw-regime lijfrente moet de uitkering ingaan uiterlijk op 70-jarige leeftijd. Meestal wordt de uitkering op twee levens afgesloten zodat bij overlijden van één verzekerde de uitkering geheel of gedeeltelijk overgaat op de andere verzekerde, meestal de partner. Het loont de moeite bij verschillende verzekeraars en banken een aanbieding op te vragen omdat er behoorlijke verschillen zijn. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Ook als de verzekering niet via VvAA afgesloten is. De hoogte van de lijfrente wordt in hoge mate bepaald door de actuele rentestand.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Tijdelijke lijfrente aankopen met oud-regime polis

Een tijdelijke lijfrente is een periodieke uitkering die eindigt op de afgesproken einddatum of bij eerder overlijden van de (langstlevende) verzekerde. Meestal wordt de uitkering op twee levens afgesloten zodat bij overlijden van één verzekerde de uitkering geheel of gedeeltelijk overgaat op de andere verzekerde, meestal de partner. Het loont de moeite bij verschillende verzekeraars een aanbieding op te vragen omdat er behoorlijke verschillen zijn. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Ook als de verzekering niet bij of via VvAA afgesloten is. De hoogte van de lijfrente wordt in hoge mate bepaald door de actuele rentestand.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Tijdelijke lijfrente aankopen met nieuw-regime polis

De tijdelijke lijfrente die aangekocht wordt met een nieuw-regime polis moet op z'n vroegst ingaan op 65-jarige leeftijd en uiterlijk op 70-jarige leeftijd. De minimale looptijd is vijf jaar en de jaarlijkse uitkering is gemaximeerd. In 2012 is dit € 20.953,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het loont de moeite bij verschillende verzekeraars een aanbieding op te vragen omdat er behoorlijke verschillen zijn. Dit kunnen wij voor u verzorgen. De hoogte van de lijfrente wordt in hoge mate bepaald door de actuele rentestand.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Oversluiten naar bancaire lijfrente

U kunt uw lijfrentepolis oversluiten naar een bancaire lijfrente. Doet u dit met een oud-regime polis, dan verliest u de hieraan verbonden fiscale voordelen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Kan ik vrijvallende lijfrente ergens anders onderbrengen?

Op de einddatum kunt u het beschikbare lijfrentekapitaal bij elke gewenste verzekeraar onderbrengen. Het kapitaal moet wel rechtstreeks naar de maatschappij worden overgemaakt en niet via uw eigen banknummer.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

9. Houd ik mijn oud- en nieuw-regime polissen gescheiden?

Wij adviseren in beginsel uw kapitaal uit oud- en nieuw-regime polissen gescheiden te houden. Als de kapitalen uit de verschillende regimes worden samengevoegd, heeft dit tot gevolg dat het gehele kapitaal onder het nieuwe fiscaal regime valt.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

10. Kan lijfrentekapitaal worden gesplitst?

Bij grotere kapitalen is het te overwegen om een gedeelte van het kapitaal om te zetten in een uitkerende lijfrente en een andere gedeelte uit te stellen. Deze constructie geeft meer flexibiliteit en wellicht een hogere uitkering in de toekomst.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

11. In welke termijnen vindt de uitkering plaats?

Uitkering kan plaatsvinden per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Daarnaast kan uitkering achteraf of vooraf plaatsvinden. Hoe minder het aantal uitkeringen per jaar, hoe lager de administratiekosten en des te hoger de uitkeringen dus.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

12. Kan het risico bij eerder overlijden worden beperkt?

Ja, dat kan. De lijfrenteverzekering kan op 1 en 2 levens worden gesloten. Bij de verzekering op 1 leven vervalt de uitkering bij eerder overlijden van de verzekerde(n). Dit risico is op te vangen door een aparte contraverzekering te sluiten. Bij een verzekering op 2 levens gaat de lijfrente-uitkering over op de partner. Hierbij is het voor de kinderen mogelijk om een contraverzekering af te sluiten. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

13. Uw verzekering komt tot uitkering, wat nu?

Uiterlijk 4 maanden voor het bereiken van de einddatum van uw verzekering ontvangt u van ons een brief. Deze brief is de  aankondiging van het kapitaal dat vrijkomt op de einddatum.

Hebt een lijfrenteverzekering dan zal ons adviesteam vervolgens contact met u opnemen voor een adviesgesprek. Voor het laten uitkeren van uw kapitaalverzekering, stuurt u ons een -door ons verstrekt- betalingsverzoek met een kopie van uw identiteitsbewijs. Binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de expiratiedatum of na ontvangst van het verzoek krijgt u de uitkering op het door u opgegeven rekeningnummer gestort. Als de rechten van uw verzekering zijn overgedragen aan een pandhouder, dan moet  de pandhouder ook  schriftelijk laten weten wat er met het kapitaal moet gebeuren.


Is dit een antwoord op uw vraag?  

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.


Alle voordelen op een rij

 • Adviseur voor zorgprofessionals
 • Adviseur én lijfrentespecialist
VvAA adviseur Miranda Joziasse VvAA

Een adviesgesprek

Wilt u meer weten over uw lijfrente?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.