Inloggen

Nu kunnen genieten van het leven

U wilt nu kunnen leven en de vruchten kunnen plukken van uw lijfrente als het daarop aankomt bij uw pensioen. Ook bij producten zonder advies zijn wij u van dienst.
Inkomen en pensioen

Financiële producten zonder advies

Bewuste financiële keuzes maken

U wilt sparen voor extra inkomen naast uw pensioen. Een lijfrente kan dan een goede keuze zijn. Momenteel oriënteert u zich op het afsluiten van een lijfrente voor uw (aanvullend) pensioen, zonder tussenkomst van een adviseur. Hier leest u wat VvAA voor u kan betekenen. Hoe gaan wij voor u te werk en welke tarieven rekenen wij voor bemiddelen van uw lijfrente?

Toch advies? Klik hier

Lijfrente afsluiten zonder advies

Het afsluiten van een lijfrente zonder advies doet u alleen als u er zeker van bent zonder tussenkomst van een adviseur een keuze te kunnen maken voor een lijfrente die voor u het beste is. Dit noemen wij ook wel ‘execution only’. U bent volledig op de hoogte van lijfrenteproducten en de bijbehorende risico’s.
Bij afsluiten zonder advies bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en het beheer van de door u gekozen lijfrente. Ook bepaalt u zelf of de lijfrente goed is afgestemd op uw persoonlijke situatie. VvAA bemiddelt alleen door de lijfrente voor u af te sluiten. Wij geven geen advies. Dit betekent ook dat u aansprakelijk bent als later mocht blijken dat de afgesloten lijfrente niet aansluit op uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden). Of als achteraf blijkt dat er betere alternatieven waren. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het lijfrenteproduct; u past deze aan als uw persoonlijke situatie wijzigt. VvAA heeft dus verder geen actieve rol. Natuurlijk informeren wij u wel volgens de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar u beoordeelt zelf of deze informatie gevolgen voor u heeft. Uiteraard is VvAA tegen betaling (uurtarief) wel beschikbaar voor advies.

Onze tarieven

Bij VvAA betaalt u voor het afsluiten van één lijfrente zonder advies € 285,-. Deze kosten zijn vrijgesteld van btw, maar niet fiscaal aftrekbaar. Voor lijfrente met advies en bemiddeling betaalt u € 950,-. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op via 030 247 47 89.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?


Alle voordelen op een rij

 • Transparant en duidelijk tarief
 • Wij informeren, u beslist
 • Marktbreed aanbod

Vermogen opbouwen

Hier kunt u lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. U kunt deze informatie ook bij andere financiële dienstverleners opvragen. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Toch advies? Klik hier

We beschrijven hier wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u hier lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:
 • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
 • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
 • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?
Hier kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf.

Wij kunnen u adviseren over vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

 1.Onderzoek       2.Advies      3.Zoeken      4.Contract      5.Onderhoud
 Hoe is uw persoonlijke situatie?      Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?      Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?      Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten  krijgt.      U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kosten
 Advies     Gericht op afsluiten    Combinatie
 €570,-    € 380,-    € 950,- 

Toelichting: Wat kunnen we voor u doen?

Onderzoek: Hoe is uw persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
 • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
 • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
 • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies: Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken: Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal vermogensopbouw producten met elkaar. We bekijken welke vermogensopbouw producten passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.
Wij adviseren alleen vermogensopbouw producten van andere aanbieders. Met één aanbieder van financiële producten hebben wij een zakelijke relatie. Daarmee bedoelen we dat er een eigendomsbelang tussen ons en een andere aanbieder is. Het bovenstaande belang kan invloed hebben op welke producten wij u adviseren. Vraag hiernaar in ons gesprek.

Contract: Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud: U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen. De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening
     Gemiddelde kosten
 Advieskosten     € 570,-
 Kosten gericht op afsluiten product     € 380,-
 Beide     € 950,-

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.
Deze bedragen zijn gebaseerd op telefonisch advies of advies op ons hoofdkantoor door een financieel adviseur. Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek aan huis dan zijn hier extra kosten aan verbonden. N.B. Deze tekst is niet van toepassing als u een product afneemt zonder advies (execution only).
Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.
Deze pagina kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?


Alle voordelen op een rij

 • Transparant en duidelijk tarief
 • Wij informeren, u beslist
 • Marktbreed aanbod

De Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) houdt in dat wij zorgen dat u op de hoogte bent van belangrijke informatie die relevant is voor uw product. Denkt u aan nieuwe wet- en regelgeving en voor u belangrijke wijzigingen in uw lijfrente. Aanpassingen in de voorwaarden (zoals dekking of premie) laten wij op tijd aan u weten zodat u nog voldoende gelegenheid hebt om eventueel actie te ondernemen. Bijvoorbeeld voor het inwinnen van advies. Wijzigingen in uw adresgegevens geven wij automatisch door aan de verzekeraar. Overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid geven wij door aan de verzekeraar, wanneer u hiervoor een dekking hebt afgesloten.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan hebt u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Informatie over het klachteninstituut vindt u op www.kifid.nl. U kunt het Kifid ook bereiken op het volgende postadres: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V.

VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12009160.

Op deze pagina's zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V. van toepassing. U vindt deze voorwaarden terug op www.vvaa.nl.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?


Alle voordelen op een rij

 • Transparant en duidelijk tarief
 • Wij informeren, u beslist
 • Marktbreed aanbod

Aanvraagformulieren

Als u over voldoende kennis van zaken beschikt, kunt u zelf een lijfrente afsluiten zonder de hulp van een financieel adviseur. De rol van VvAA is dan beperkt tot ‘execution only’. Bij afsluiten zonder advies bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze, het beheer en de afstemming op uw persoonlijke situatie. VvAA bemiddelt alleen door de lijfrente voor u af te sluiten.

Toch advies? Klik hier
Hieronder vindt u alle informatie nogmaals om alles nog een keer door te nemen. Daarnaast vindt u hieronder de aanvraagformulieren voor het aanvragen van lijfrente zonder advies of lijfrente storten zonder advies.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?


Alle voordelen op een rij

 • Transparant en duidelijk tarief
 • Wij informeren, u beslist
 • Marktbreed aanbod

Een adviesgesprek

Wilt u meer weten over ons lijfrenteadvies?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.