Inloggen

Familie staat op de eerste plek

Naast alle emotionele aspecten kan een overlijden ook grote gevolgen hebben voor het inkomen van de nabestaanden. VvAA denkt met u mee en adviseert u over de te nemen stappen.
Inkomen en pensioen

Nabestaandenvoorziening

Als de kostwinner overlijdt, zijn de financiële gevolgen onmiddellijk duidelijk. Het wegvallen van een niet- of minder verdienende partner kan echter ook grote financiële gevolgen hebben.

Lijfrente advies aanvragen

De kostwinner val weg, wat nu?

Vaak werkt deze niet of minder om het huishouden te regelen of om voor de kinderen te zorgen. Daarvoor moeten bij overlijden andere voorzieningen getroffen worden. Vaak is al wel een uitkering bij overlijden geregeld waardoor de hypotheekschuld afneemt, wat tot lagere woonlasten leidt.

Anw, werkgeverspensioen, lijfrente

De opvang van een wegvallend inkomen of van hogere lasten door een overlijden is op drie manieren mogelijk. Allereerst is er de Algemene nabestaandenwet (Anw). Vervolgens kan de pensioenregeling van de werkgever of de beroepspensioenregeling voorzien in een nabestaandenpensioen. Ten slotte is het mogelijk zelf iets te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrente of een overlijdensrisicoverzekering (Orv).

Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u jonger bent dan 65 jaar en uw partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. Daarnaast moet u ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent geboren voor 1950, of 
  • u hebt een kind onder de 18 jaar, of 
  • u bent voor ten minste 45% arbeidsongeschikt.
Als deze voorwaarden niet op u van toepassing zijn, dan kunt u nog in aanmerking komen voor een uitkering als door het overlijden een kind jonger dan 18 jaar bij u komt wonen. De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw inkomen.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen dat vanuit een pensioenregeling via de werkgever of beroepspensioen wordt uitgekeerd, bedraagt in de meeste regelingen 70% van het totaal op te bouwen ouderdomspensioen. Overigens moeten ongehuwd samenwonenden hun partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds.

Individuele voorziening

In de meeste lijfrente-opbouwverzekeringen is een vorm van risicodekking mee te verzekeren. Deze voorziet meestal in de terugbetaling van de tot dan betaalde premies bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. Een lijfrente leidt tot belastbare inkomsten voor de nabestaanden. Een alternatieve oplossing is een risicoverzekering op uw eigen leven of dat van uw partner. De uitkering kan op een spaarrekening worden gezet. De voor het levensonderhoud benodigde bedragen voor de achterblijvende partner en eventuele kinderen kunnen elk jaar hieraan worden onttrokken. Jaarlijks is er wel vermogensrendementsheffing verschuldigd over het saldo op de rekening. De uitkering kan worden belast met erfbelasting. Of daar sprake van is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie en van de wijze waarop de verzekering is geregeld. Vraag uw adviseur om advies.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

Een adviesgesprek

Wilt u meer weten over ons lijfrenteadvies?
Of wilt u direct een adviesgesprek aanvragen?
Bel 030 247 47 89 of vul het contactformulier in.