Inloggen

Jaarruimte overmaken

Jaarruimte overmaken

Wilt u jaarruimte overmaken voor uw VvAA lijfrente? Maak dan uiterlijk 31 december een bedrag over op rekeningnummer NL85 INGB 0001 5584 44 ten name van VvAA Leven onder vermelding van:

  • Jaarruimte
  • Uw polisnummer
  • Uw VvAA lid-relatienummer


Factuur ontvangen?

Wilt u een factuur ontvangen voor het overmaken van jaarruimte voor uw VvAA lijfrente? Vult u dan het contactformulier in. U ontvangt dan zo snel mogelijk een factuur van ons.

Factuur jaarruimte ontvangen

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?

VvAA neemt uw privacy serieus

  • Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • Wij respecteren uw privacy volgens de Europese regelgeving (AVG).
Volledig privacybeleid >