Inloggen

Kapitaaloverdracht

Waardeoverdracht

Kapitaaloverdracht is de overdracht van de waarde van uw verzekering of spaarrekening naar een verzekering of spaarrekening bij een andere financiële instelling. Dit kan tijdens de looptijd van de verzekering of wanneer een kapitaal vrijkomt na expiratie (bereiken van de einddatum) of overlijden.

Kapitaaloverdracht

De omschrijving ‘kapitaaloverdracht’ is van toepassing op uw financiële producten waarmee u spaart om uw hypotheekschuld af te lossen of voor een aanvulling op het pensioen. Voorbeelden van dergelijke - fiscaal gefaciliteerde - producten zijn de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), de lijfrenteverzekering en bankspaarproducten.


Advies

Aan kapitaaloverdracht zijn voorwaarden verbonden en mogelijk fiscale consequenties. Omdat dit voor u vermoedelijk geen dagelijkse materie betreft, raden wij u aan om u te laten bijstaan door een adviseur. De adviseurs van de VvAA zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 247 48 85 of e-mail levensverzekeringen@vvaa.nl. Wij bieden advies en bemiddeling bij de aankoop van financiële producten.


Procedure

Voordat wij een kapitaaloverdracht voor u kunnen afronden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder treft u deze aan.

  • Het betreft de afsluiting van een nieuw fiscaal gefaciliteerd product.
  • Een getekend verzoek voor de uitbetaling van uw huidige product is nodig. De eisen waaraan uw verzoek moet voldoen verschillen per product en zijn afhankelijk van het moment van overdracht.
  • De ontvangende maatschappij vrijwaart de huidige maatschappij (VvAA) van haar verplichtingen en de consequenties van de kapitaaloverdracht.
  • De uitkerende maatschappij (VvAA) verstrekt relevante informatie aan de ontvanger.

Overdracht of afkoop

Voor kapitaaloverdracht moet het nieuwe product aan de fiscale voorwaarden voldoen en moeten wij het kapitaal overmaken op een tussenrekening van de andere maatschappij dan wel op een geblokkeerde rekening van u als rekeninghouder. Is er  niet voldaan aan deze voorwaarden, dan krijgt u mogelijk te maken met negatieve fiscale consequenties.


Afspraken tussen verzekeraars en banken

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben onderlinge afspraken gemaakt voor een betere stroomlijning van kapitaaloverdracht. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK), zie downloads. Onderdeel van deze afspraken is bijvoorbeeld een rentevergoeding bij late uitbetaling. Ook vrijwaren deelnemende partijen elkaar waardoor de procedure in die gevallen eenvoudiger is.


Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website allesoververzekeren.nl.


Hebt u recht op rentevergoeding?

Uw kapitaaloverdracht kan soms vertraging oplopen. U hebt dan mogelijk recht op een rentevergoeding. Hier leest u wanneer daar sprake van is.

Wij helpen u graag

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie?