Inloggen

Ondernemen in de zorg

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA Legal

Integraal advies van ervaren consultants in de gezondheids­zorg

Bij de start van een zorginitiatief krijgt u te maken met complexe wet- en regel­geving. Denkt u aan de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) als u een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ, voorheen een ZBC) wilt opzetten. Met integraal advies op declaratiebasis van ervaren consultants in de gezondheidszorg zorgt u ervoor dat u een goede start gaat maken.

Neem contact met mij op

VvAA juridische helpdesk

Wilt u advies of antwoord op uw vraag? Belt u ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Van welke advies kunt u gebruikmaken?

  • Opzetten van een juridische structuur.
  • Adviseren over de WTZi, toelatingsaanvraag, categorieën van instellingen, transparantie-eisen en Governance Code.
  • Beoordelen van statuten.
  • Opstellen van contracten en reglementen, zoals een toelatingsovereenkomst, fusie- en samenwerkingsovereenkomst, personenvennootschappen tussen instellingen, reglement Raad van Bestuur - Raad van Toezicht (conflictregeling).
  • Realiseren van adequate onderhandelingsbevoegdheid.
  • Adviseren over mededingingsrecht.
  • Juridisch advies geven aan medische staf, stafmaatschappen, samenwerkingsverbanden in de 1e lijnzorg, zoals huisartsencoöperaties en gezondheidscentra.
  • Uitvoeren van een Legal audit.
  • Uitvoeren van Legal out­sourcing.