Inloggen

Ondernemingsrecht in de zorg

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA Legal

Integraal advies van ervaren juristen en consultants in de gezondheids­zorg

Bij de start van een zorginitiatief krijgt u te maken met complexe wet- en regel­geving. Denkt u aan de meld- en vergunningplicht als gevolg van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) als u een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ, ook wel aangeduid als een ZBC) wilt opzetten. Met integraal advies op declaratiebasis van ervaren juristen en consultants in de gezondheidszorg zorgt u ervoor dat u een goede start gaat maken.

Neem contact met mij op

VvAA juridische helpdesk

Wilt u advies of antwoord op uw vraag? Belt u ons op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Van welke advies kunt u gebruikmaken?

  • Opzetten van een juridische structuur met (als u dat wilt) fiscaal advies.
  • Adviseren over de Wtza, vergunningaanvraag, instellen van een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen) en Governancecode Zorg.
  • Beoordelen van statuten.
  • Opstellen van contracten en reglementen, zoals fusie- en samenwerkingsovereenkomsten, aandeelhouderovereenkomsten, personenvennootschappen tussen instellingen, reglement Raad van Bestuur - Raad van Toezicht (inclusief conflictregeling).
  • Realiseren van adequate onderhandelingsbevoegdheid.
  • Adviseren over mededingingsrecht: is onze samenwerking ACM- en NZa-proof?
  • Juridisch advies geven aan medische staf, medisch specialistisch bedrijf, samenwerkingsverbanden in de 1e lijnzorg, zoals huisartsencoöperaties en gezondheidscentra.
  • Uitvoeren van een Legal audit.
  • Uitvoeren van Legal out­sourcing.