Dit moment is bepalend voor uw praktijkvoering aankomend jaar

  • Grip op uw praktijkvoering
  • Bewustwording van uw rol in het contracteerproces
  • Instrumenten om de juiste keuzes te maken
Direct aanvragen
Contract met zorgverzekeraar

Contracteerhulp

De onrust onder fysiotherapeuten rondom contractering met de zorgverzekeraar groeit. Een stijgende administratiedruk en beperking van de professionele autonomie zorgen voor ontevredenheid. Is contractvrij werken een mogelijkheid? Hoe ziet uw toekomst eruit mét of zonder contract? Welke consequenties heeft een contract voor u als fysiotherapeut?

Daarom heeft VvAA in samenwerking met het KNGF de Contracteerhulp ontwikkeld. De Contracteerhulp geeft u advies op maat. U krijgt inzicht in de invloed van contractering op uw praktijkvoering. De Contracteerhulp legt de focus op de volgende gebieden:

Marktkennis

Samen met u kijken we naar de ontwikkelingen die bij u in de regio spelen, bespreken we wat dit kan betekenen voor uw praktijk, voor uw onderscheidend vermogen en contracteringskeuze. Denk aan de toekomstige leeftijdsopbouw, sociaal economische staat. concurrentie, en welke specifieke zorgbehoefte de komende jaren in uw regio te verwachten is. VvAA koppelt hiertoe data uit verschillende bronnen en systemen, van VvAA en extern.

Financiële praktijkscan

Met de praktijkscan doen we hetzelfde op basis van de verschillende financiële cijfers van de praktijk: we bekijken hoe uw praktijk ervoor staat, ook in relatie tot vergelijkbare praktijken. De VvAA-adviseur geeft u vervolgens advies om tot een beter (financieel) resultaat te komen, kijkend naar de omzet en de kosten. Met gedegen financiële onderbouwing kan u uw praktijk veel gerichter managen en beter maken.

Exclusief voor KNGF-leden: doorrekening contract op basis van verrichte behandelingen

Deze doorrekening toont u wat het effect is van de keuze voor een bepaald contract met een bepaalde zorgverzekeraar. De VvAA-adviseur neemt hiertoe samen met u het programma Fysiofactor door, beantwoordt direct uw vragen en geeft waar nodig advies.


Afspraak met een bedrijfskundig adviseur

Om deze zaken met u door te nemen krijgt u hulp van de bedrijfskundig adviseurs voor fysiotherapeuten van VvAA. De adviseur komt bij u op de praktijk langs op een dag en tijdstip dat het u schikt.

De kosten van de contracteerhulp zijn € 900,- (exclusief BTW).


Direct aanvragen

Hoe houd je de bezieling vast wanneer contractering de gemoederen bezighoudt? Met de workshop Contracteren en de contracteerhulp staan het KNGF en VvAA u graag bij op verschillende niveaus in het proces van contracteren met de zorgverzekeraars.


Contracteerhulp is ontwikkeld in samenwerking met het KNGF.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
VvAA adviseur Sander van de Kragt VvAA

Workshop contracteren

Met de workshop Contracteren staan het KNGF en VvAA u bij in het proces van contracteren met een zorgverzekeraar.