Voordelen VvAA contracteerhulp

  • Grip op uw praktijkvoering
  • Bewustwording van uw rol in het contracteerproces
  • Instrumenten om de juiste keuzes te maken
Direct aanvragen

Contracteerhulp

Houd invloed op de contractering van uw praktijk

De onrust onder fysiotherapeuten rondom contractering met de zorgverzekeraar groeit. Een stijgende administratiedruk en beperking van de professionele autonomie zorgen voor ontevredenheid. Is contractvrij werken een mogelijkheid? Hoe ziet uw toekomst eruit mét of zonder contract? Welke consequenties heeft een contract voor u als fysiotherapeut?


VvAA heeft daarom de Contracteerhulp ontwikkeld waarmee u advies op maat krijgt. U krijgt inzicht in de invloed van contractering op uw praktijkvoering. De Contracteerhulp legt de focus op 2 gebieden.

Contact met VvAA

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Marktkennis

Samen met u kijken we naar de ontwikkelingen die bij u in de regio spelen, bespreken we wat dit kan betekenen voor uw praktijk, voor uw onderscheidend vermogen en contracteringskeuze. Denk aan de toekomstige leeftijdsopbouw, sociaal economische staat. concurrentie, en welke specifieke zorgbehoefte de komende jaren in uw regio te verwachten is. VvAA koppelt hiertoe data uit verschillende bronnen en systemen, van VvAA en extern.

2. Financiële praktijkscan

Met de praktijkscan doen we hetzelfde op basis van de verschillende financiële cijfers van de praktijk: we bekijken hoe uw praktijk ervoor staat, ook in relatie tot vergelijkbare praktijken. De VvAA-adviseur geeft u vervolgens advies om tot een beter (financieel) resultaat te komen, kijkend naar de omzet en de kosten. Met gedegen financiële onderbouwing kan u uw praktijk veel gerichter managen en beter maken.

Maak een afspraak met een bedrijfskundig adviseur

Om deze zaken met u door te nemen krijgt u hulp van de bedrijfskundig adviseurs voor fysiotherapeuten van VvAA. De adviseur komt bij u op de praktijk langs op een dag en tijdstip dat het u schikt.


Direct aanvragen

De kosten van de contracteerhulp zijn € 900,- (exclusief btw).