Rendementen

VvAA beheerd indexbeleggen

Netto rendementen

Risicoprofielen YTD* 2018 2017 2016 2015
Defensief 6,34% -1,08% 0,97% 3,44% 0,95%
Gematigd defensief 8,11% -1,75% 1,91% 4,18% 3,19%
Neutraal 9,88% -2,47% 2,85% 4,85% 5,38%
Offensief 11,63% -3,51% 4,39% 5,89% 7,26%
Zeer offensief 13,38% -4,47% 5,61% 6,64% 9,20%
* Dit betreft het rendement van 1 januari 2019 tot en met nu. 

Bruto rendementen 

Voor een uitgebreider overzicht van de rendementen verwijzen we u graag naar de historische rendementen profielen.
Risicoprofielen YTD* 2018 2017 2016 2015
Defensief 6,66%
-0,49%
1,57% 4,06% 1,56%
Gematigd defensief 8,44% -1,96% 2,53% 4,80% 3,81%
Neutraal 10,21% -1,88% 3,47% 5,48% 6,02%
Offensief 11,96% -2,93% 5,02% 6,53% 7,91%
Zeer offensief 13,72% -3,89% 6,25% 7,28% 9,86%
* Dit betreft het rendement van 1 januari 2019 tot en met nu. 
De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten. De Think ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervan uitgaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen. VvAA beheerd indexbeleggen biedt sinds oktober 2016 vermogensbeheer aan. De rendementen van voorgaande jaren zijn gebaseerd op de rendementen van de onderliggende beleggingsinstrumenten, waarbij rekening is gehouden met de kosten die VvAA beheerd indexbeleggen hanteert. De Think Sustainable World ETF is gelanceerd op 13 mei 2013. Daarvoor is gebruikgemaakt van de rendementen van de Think Global Equity ETF.