Inloggen

Rendementen

VvAA beheerd indexbeleggen

Netto rendementen

Risicoprofielen YTD* 2018 2017 2016 2015
Defensief 8,47% -1,08% 0,97% 3,44% 0,95%
Gematigd defensief 11,15% -1,75% 1,91% 4,18% 3,19%
Neutraal 13,86% -2,47% 2,85% 4,85% 5,38%
Offensief 16,28% -3,51% 4,39% 5,89% 7,26%
Zeer offensief 18,86% -4,47% 5,61% 6,64% 9,20%
* Dit betreft het rendement van 1 januari 2019 tot 30 september 2019. 

Bruto rendementen 

Voor een uitgebreider overzicht van de rendementen verwijzen we u graag naar de historische rendementen profielen.
Risicoprofielen YTD* 2018 2017 2016 2015
Defensief 8,96%
-0,49%
1,57% 4,06% 1,56%
Gematigd defensief 11,65% -1,96% 2,53% 4,80% 3,81%
Neutraal 14,37% -1,88% 3,47% 5,48% 6,02%
Offensief 16,80% -2,93% 5,02% 6,53% 7,91%
Zeer offensief 19,39% -3,89% 6,25% 7,28% 9,86%
* Dit betreft het rendement van 1 januari 2019 tot 30 september 2019. 
De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten. VanEck Vectors™ hanteren een bruto herbeleggingsindex in tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervan uitgaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen. VvAA beheerd indexbeleggen biedt sinds oktober 2016 vermogensbeheer aan. De rendementen van voorgaande jaren zijn gebaseerd op de rendementen van de onderliggende beleggingsinstrumenten, waarbij rekening is gehouden met de kosten die VvAA beheerd indexbeleggen hanteert.