Uw vermogen laten groeien? 

 • Exclusief voor leden: VvAA beheerd indexbeleggen
 • Met persoonlijk beleggingsplan
 • Lage kosten en brede risicospreiding

VvAA beheerd indexbeleggen

Omdat uw vermogen meer waard is

Exclusief voor leden bieden wij VvAA beheerd indexbeleggen. Dat is vermogensbeheer mét unieke persoonlijke begeleiding. Zo beschermt u uw vermogen onder meer tegen inflatie en bouwt u duurzaam vermogen op voor later.

Een oplossing voor uw vermogensbeheer

Bij een keuze voor beleggen, verliest u al snel het overzicht over alle mogelijkheden. De oplossing die VvAA zocht moest daarom eenvoudig en transparant zijn. U kunt vertrouwen op onze persoonlijke ondersteuning. Daarnaast vinden we transparantie, lage kosten en een brede risicospreiding belangrijk. VvAA heeft met betrouwbare partners een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor vermogensbeheer: VvAA beheerd indexbeleggen.

Wat is indexbeleggen?

Indexbeleggen is een eenvoudige manier om tegen lage (fonds)kosten gespreid te beleggen. Met één aankoop brengt u al spreiding aan over honderden effecten (aandelen en obligaties). Met indexbeleggen volgt de fondsbeheerder een bepaalde index voor u, in plaats van de index proberen te verslaan. Daarom staat indexbeleggen ook wel bekend als passief beleggen.

Actief of passief beleggen?

Wat levert meer resultaat op, actief of passief beleggen? De conclusie is steeds dezelfde: vrijwel geen enkele fondsbeheerder behaalt met actief beleggen stelselmatig een beter resultaat dan de markt. Alleen het percentage van de fondsbeheerder dat het slechter doet dan de index verschilt. Het varieert van onderzoek tot onderzoek van 75% tot 95%*. Naar verwachting loont het dus om de index te volgen en passief te beleggen.

Vraag adviesgesprek aan

* S&P, ‘SPIVA scorecard mid-2012'. Dit onderzoek vergelijkt prestaties van beleggingsfondsen met de S&P 500 index. Zie ook Portfolio Solutions® and Betterment 2013: ’A case for Index Fund Portfolios’.

Kenmerken VvAA beheerd indexbeleggen

 • Persoonlijke ondersteuning
  Doorlopend wordt de waardeontwikkeling van uw beleggingsportefeuille bewaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte.
 • Risicospreiding
  Binnen 1 van de 5 standaard risicoprofielen wordt uw vermogen gespreid over verschillende beleggingscategorieën, regio’s en sectoren.
 • Elke maand herweging
  Door de maandelijkse herweging van uw beleggingsportefeuille, wordt deze weer in lijn gebracht met de uitgangspositie van uw risicoprofiel.
 • Lage kosten
  U betaalt relatief lage kosten voor de dienstverlening. Deze lage kosten hebben geen invloed op de kwaliteit van onze dienstverlening. Meer over de kosten en tarieven leest u hieronder.
 • Overzicht en inzicht
  Via het online beleggingsplatform van BinckBank kunt u uw beleggingsportefeuille inzien.
 • Think ETF's
  Wij beleggen uw geld uitsluitend in ETF’s waarvan Think de beheerder is. Dit heeft een aantal bijzondere kenmerken zoals Dividendbelasting goed geregeld, veilig structuur en Gelijkgewogen index (geldt alleen voor aandelenfonds Think Sustainable World ETF).
Beheerd indexbeleggen | VvAA

John Bogle

Oprichter Vanguard

“De lange termijn belegger die het minste betaalt, heeft de grootste kans om het hoogste rendement te behalen”


Alleen voor klanten: inloggen bij BinckBank

Via het online beleggingsplatform van BinckBank kunt u uw beleggingsportefeuille van VvAA beheerd indexbeleggen inzien. 

Direct inloggenIndexbeleggen met ETF's

Flexibel spreiden van uw beleggingsrisico 

De fondsen van VvAA beheerd indexbeleggen zijn ETF’s. Dit staat voor Exchange Traded Fund. ‘Exchange Traded’, omdat het op de beurs verhandelbaar is en dus de flexibiliteit van een gewoon aandeel heeft. ‘Fund’, omdat het dezelfde spreiding als een beleggingsfonds kan bieden. Een ETF combineert het beste van 2 werelden: risicospreiding en flexibiliteit.


Met een ETF koopt u simpel gezegd een stukje in een index. Bijvoorbeeld in een Nederlandse index zoals de AEX® of in een Europese of wereldindex. Een ETF is een bijzonder eenvoudig en transparant beleggingsinstrument. Het is geen wondermiddel. Stijgt een index, dan wordt een ETF die deze index volgt meer waard. Daalt de index, dan daalt een ETF in waarde.

 

Think ETF Asset Management | VvAA

Martijn Rozemuller

Oprichter Think ETF Asset Management

“ETF's maken het ook voor de kleinere belegger mogelijk om kostenefficiënt in de index te beleggen. U hoeft niet alle individuele aandelen uit de index zelf te kopen; met 1 transactie kunt u eenvoudig de index volgen.”

Vermogensopbouw | VvAA

Uw voordelen


 • Lage kosten

 • Spreiding

 • Transparantie

Lage kosten

ETF’s zijn goedkoper dan traditionele, actief beheerde beleggingsfondsen. De kosten zijn laag omdat ETF’s passief beheerde producten zijn. Dure analisten zijn overbodig en uw transactiekosten zijn lager dan bij actief beleggen. Dat merkt u in het resultaat: 1% minder kosten leidt over een periode van 30 jaar al gauw tot 40% meer vermogensgroei.

Spreiding

Met indexbeleggen spreidt u uw risico over landen en sectoren en binnen de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed. De verhouding tussen risico en rendement is belangrijk om op langere termijn succesvol te beleggen. Met indexbeleggen kunt u via enkele aankopen uw risico al spreiden over vele honderden effecten (aandelen en obligaties).

Transparantie

Indexbeleggen is transparant. U weet precies welke aandelen en obligaties u bezit. Op elk moment van de dag kunt u de waarde en het rendement van uw beleggingen bekijken. U ziet ook uit welke aandelen, obligaties of beursgenoteerd vastgoed uw belegging is opgebouwd.

Hoe werkt VvAA beheerd indexbeleggen?


In 5 overzichtelijke stappen kunt u starten met Beheerd indexbeleggen.

 

1. Inventarisatie

Tijdens het inventarisatiegesprek gaan wij na of beleggen geschikt is voor u. Hiervoor stellen wij u vragen over uw wensen en doelstellingen, uw financiële situatie, uw risicobereidheid en kennis en ervaring.


2. Beleggingsplan en aanvraag

U ontvangt vervolgens van ons een beleggingsplan dat aansluit bij uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw risicobereidheid. In dit beleggingsplan doen wij u een voorstel op welke wijze wij het beste uw geld kunnen beleggen en maken een inschatting hoe groot de kans is dat u met deze aanpak uw financiële doelen realiseert. Met een scenarioanalyse geven wij u inzicht in de mogelijke ontwikkeling van uw vermogen onder verschillende economische omstandigheden. Volgt u ons voorstel op en zijn alle benodigde documenten in ons bezit? Dan kunt u de overeenkomsten tekenen en starten met VvAA beheerd indexbeleggen. Indien u wenst af te wijken van ons voorstel, dan bespreken wij dat met u.


3. Overeenkomsten

BinckBank overeenkomst

U ontvangt van ons de overeenkomst tussen u, Think en BinckBank. U ondertekent de overeenkomst met een digitale handtekening. Hierna kan na acceptatie door BinckBank, uw rekening geopend worden en wordt er van u een identificatiestorting (van € 0,01) verwacht. Hiermee kan BinckBank uw
Identiteit verifiëren.

Vermogensbeheerovereenkomst

De volgende stap is de vermogensbeheerovereenkomst tussen u als belegger en Think. In deze overeenkomst gaat u ermee akkoord dat u uw in te leggen vermogen in beheer geeft aan Think. Ook gaat u ermee akkoord dat Think de klantcontacten uitbesteedt aan VvAA.

   

4. Vermogensbeheerrekening

U stort het bedrag waarmee u wilt deelnemen aan VvAA beheerd indexbeleggen op uw rekening bij BinckBank. De eerste inleg bedraagt minimaal € 50.000,-. Na de eerste inleg kunt u incidenteel of regelmatig bijstorten. Vanzelfsprekend kunt u ook opnemen. BinckBank voert één keer per maand in opdracht van Think de aan- en verkooporders op een vast moment uit.


5. Nazorg

 • Veranderingen in uw persoonlijke of financiële situatie kunnen gevolgen hebben voor uw risicobereidheid en de keuze voor uw risicoprofiel. Zijn er veranderingen? Neemt u dan direct contact met ons op.
 • Ten minste eenmaal per jaar nemen wij contact met u op en vragen wij u om ons te bevestigen dat de eerder verstrekte informatie niet is gewijzigd en als die wel gewijzigd is, om ons te informeren over de wijzigingen.
 • Op basis van de waardeontwikkeling van uw portefeuille bekijken we samen met u de kans dat u uw doelvermogen gaat halen. Mocht deze in gevaar komen dan bespreken wij met u of het verstandig is om op dezelfde wijze te blijven beleggen dan wel dat wij het verstandig vinden om aan u een voorstel te doen om op een andere manier te gaan beleggen.

Wie doet wat voor u ?

De samenwerkingspartners

VvAA beheerd indexbeleggen is een dienstverlening voor VvAA-leden. VvAA werkt hiervoor samen met Think ETF Asset Management en BinckBank. VvAA beheerd indexbeleggen is een handelsnaam van Think. Het contact met u besteedt Think volledig uit aan VvAA.

Ons logo | VvAA

Meer over Think ETF Asset Management B.V.

Think is de vermogensbeheerder en daarnaast de beheerder van de Think ETF’s. Think ETF’s is sinds 2009 actief en de eerste aanbieder van ETF’s. Think ETF’s is de afgelopen jaren veelvuldig bekroond vanwege de eenvoudige en veilige structuur van haar ETF’s. Think is sinds 2010 een 60% dochteronderneming van BinckBank.
Logo Think ETF

Meer over BinckBank N.V.

BinckBank is een innovatieve, transparante bank die tegen lage kosten online beleggen mogelijk maakt. BinckBank geeft wereldwijd toegang tot de belangrijkste beurzen. BinckBank voert aan de aan- en verkoopopdrachten uit die zij van Think ontvangt en bewaart de effecten. Think ETF Asset Management B.V. en BinckBank N.V. zijn Nederlandse ondernemingen gevestigd in Amsterdam. Ze staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Logo Binckbank | VvAA

5 risicoprofielen met indexfondsen

Risicoprofielen Defensief Gematigd defensief Neutraal Offensief Zeer offensief
Fondsverdeling Beleggingsprofiel defensief | VvAA Beleggingsprofiel gematigd defensief | VvAA Beleggingsprofiel neutraal | VvAA Beleggingsprofiel offensief | VvAA Beleggingsprofiel zeer offensief | VvAA

Aandelen


10%


30%


50%


70%


90%

Think Sustainable World UCITS ETF 10% 25% 40% 60% 77,5%
Think Global Real Estate UCITS ETF 0% 5% 10% 10% 12,5%

Obligaties


90%


70%


50%


30%


10%

Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF 45% 35% 25% 15% 5%
Think iBoxx Govt Bond UCITS ETF 45% 35% 25% 15% 5%

Samen­gestelde product­kosten


0,17%


0,19%


0,22%


0,25%


0,28%


Vraag adviesgesprek aan

Kosten VvAA beheerd indexbeleggen

Om gebruik te maken van VvAA beheerd indexbeleggen betaalt u eenmalige kosten, doorlopende kosten en afzonderlijke tarieven voor aanvullende diensten.

Eenmalige en doorlopende kosten

De totale doorlopende kosten variëren op jaarbasis gemiddeld tussen 0,77% en 0,88% van het gemiddeld belegd vermogen. Dit is afhankelijk van het risico in de portefeuille. Zijn uw beleggingen meer waard dan € 537.778,-, dan zijn de procentuele kosten lager doordat de relatiebeheerkosten in euro’s gemaximeerd zijn. Alle tarieven zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. Als tarieven wijzigen, wordt u daarover vooraf geïnformeerd.

 1. Beleggingsplan bij start: eenmalig € 605,-. Zonder dit plan kunt u niet starten met VvAA beheerd indexbeleggen.

 2. Voor relatiebeheeractiviteiten is uw bijdrage 0,45% per jaar, met een maximum van € 2.420,- (betaling per kwartaal achteraf over het gemiddeld belegd vermogen). Think heeft deze taken uitbesteed aan VvAA. De bijdrage wordt hiervoor gebruikt.

 3. Voor de aan- en verkopen en bewaarloon bij BinckBank is de bijdrage 0,15% per jaar van het gemiddeld per maand belegd vermogen (betaling per maand achteraf).

 4. De samengestelde productkosten worden in de koers van de indexfondsen verwerkt en ziet u dus niet terug als aparte kosten. Deze kosten variëren van gemiddeld 0,17% in het defensieve profiel tot 0,28% in het zeer offensieve profiel. Deze kosten zijn vrij van btw.
Kosten Beheerd indexbeleggen | VvAA

Tarieven aanvullende diensten

U betaalt een afzonderlijk tarief als u gebruikt wilt maken van aanvullende dienstverlening. Waar mogelijk is dat een vast tarief. Waar dat niet mogelijk is hanteren we variabele tarieven die transparant zijn opgebouwd uit een prijs per uur en eventueel kosten per gereden kilometer. Alle tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Bij wijzigingen informeren wij u vooraf.

Welke kosten betaalt u aan wie?

Transparante kosten

Transparantie staat centraal. Dat geldt ook voor de kosten die u aan VvAA, Think en Binckbank betaalt. In onderstaand rekenvoorbeeld ziet u de kosten voor een neutraal risicoprofiel met gelijkblijvende waarde van € 100.000,-. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zelf rekenen

      Dienstverlening  Tarief in %  Tarief in €  Wijze van betalen  Aan wie

Eenmalige kosten

1. Beleggingsplan

N.v.t.

€ 605,- eenmalig

Per factuur

Think

Doorlopende kosten

2. Relatie­beheer­activiteiten

0,45%

€ 450,- per jaar

Per factuur. Verrekening via beleggings­rekening BinckBank.

Think

Doorlopende kosten

3. Aan- en verkoop, bewaar­loon

0,15%

€ 150,- per jaar

Per factuur. Verrekening via beleggings­rekening BinckBank.

BinckBank

Doorlopende kosten

4. Samen­gestelde product­kosten

0,22%

€ 220,- per jaar

In de koersen

Think


Documenten en procedures

Voor klanten van VvAA beheerd indexbeleggen

Wilt u bijstorten, een bedrag opnemen, uw risicoprofiel wijzigen of bijvoorbeeld weten wat u moet doen als u gaat scheiden? Vult u dan het formulier in en wij nemen contact met u op.

     

*
*
*
*
*

Hebt u een vraag of opmerking?

Stel uw vraag per e-mail en wij voorzien u zo spoedig mogelijk van een reactie.

De actuele profiel­over­zichten vindt u hier. Wilt u eerdere over­zichten ontvangen? Stuur dan uw ver­zoek naar vermogensbeheer@vvaa.nl.

Juridische informatie en klachten

Juridische informatie


VvAA beheerd indexbeleggen is een handelsnaam en een dienst van Think ETF Asset Management B.V., die verantwoordelijk is voor vermogensbeheeractiviteiten en beheer van de indexfondsen en risicoprofielen. Think besteedt het klantcontact uit aan VvAA Financieel-economisch Adviesbureau Think blijft echter verantwoordelijk voor deze uitbestede taken. Think beschikt over alle benodigde vergunningen.


Webinar Vermogensopbouw door beleggen

In het webinar geven Anja Hennink (vermogensadviseur VvAA) en Martijn Rozemuller (managing director Think ETF’s) uitleg over beleggen en over VvAA beheerd indexbeleggen.

Inloggen om terug te kijken

Om het webinar te bekijken moet u over inloggegevens beschikken. Hebt u die niet, dan kunt u direct een account aanmaken. Op de website van BinckBank hebt u dat zo geregeld.
scroll verder