Inloggen

Arbeidsongeschikt en dan?

De impact van een ongeval of ziekte kan enorm zijn. VvAA adviseert welke AOV bij u past. Zo bent u altijd verzekerd van inkomen. 

Vraag vrijblijvend advies aan

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als zorgverlener weet u het als geen ander: een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt? VvAA geeft u inzicht in de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw financiële huishouden. Ook over de mogelijkheden om uzelf goed te verzekeren.

Kies de optimale AOV

Uw persoonlijke en financiële situatie bepalen voor een groot deel welke arbeidsongeschiktheidsverzekering bij u past.

 • Onze adviseurs kennen uw werkveld en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen per medische beroepsgroep. Wij vergelijken het AOV-aanbod van diverse verzekeraars voor u, zodat u altijd een keuze maakt die aansluit bij uw wensen.

 • En we gaan verder: VvAA checkt regelmatig of de verzekering nog past bij uw wensen en helpt u om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.

Advies arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering | VvAA

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als zorgverlener weet u het als geen ander: een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt? VvAA geeft u inzicht in de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw financiële huishouden. Ook over de mogelijkheden om uzelf goed te verzekeren.

Wij adviseren u bijvoorbeeld over:

 • De duur van de uitkering: voor bepaalde beroepsgroepen kennen sommige verzekeraars een gemaximeerde leeftijd.
 • Een sommen- of schadeverzekering: afhankelijk van uw keuze ontvangt u een volledige of een beperkte uitkering als u arbeidsongeschikt bent en nog wel inkomen geniet.
 • Het arbeidsongeschiktheidscriterium: wanneer wilt u een uitkering ontvangen? Als u uw huidige werk niet meer kunt doen óf pas wanneer u ook geen aangepast werk meer kunt verrichten?
 • Welke verzekeraars op premie en voorwaarden het best bij uw situatie en wensen passen.

Werkt u in loondienst? Bekijk deze aandachtspunten

(Para)medici

Bent u (para)medicus in loondienst, dan is de eerste twee jaar van uw ziekte de werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Na twee jaar kunt u mogelijk aanspraak maken op een uitkering vanuit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van de uitkering hangt onder andere af van de mate van arbeidsgéschiktheid, de mate waarin u uw verdiencapaciteit benut. Wilt u zekerheid van een bepaald inkomen, sluit dan een aanvullende verzekering af. U kunt bijvoorbeeld uw WIA-uitkering aanvullen tot 70 of 80% van uw laatstverdiende loon. Wij gaan graag met u in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden.

Medisch specialisten

Specialisten in loondienst hebben bij ziekte of arbeidsongeschiktheid recht op een uitkering. Dit is vaak minder dan uw huidige salaris. U kunt dit inkomensverlies opvangen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vragen? Neem contact met ons op.

Medische acceptatie

Het acceptatietraject start als wij de aanvraag bij de verzekeraar hebben gedaan. Daarin kan de gezondheidsverklaring een belangrijke rol spelen.

U kunt om een gezondheidsverklaring worden gevraagd

Een gezondheidsverklaring wordt gebruikt om de kans op arbeidsongeschiktheid in te schatten en daarmee de hoogte van de premie te bepalen. Daarvoor maakt de medisch adviseur een risico-inschatting aan de hand van een risicoprofiel. Op basis van uw verklaring kan de verzekeraar besluiten om meer informatie van behandeld artsen te vragen of een verzoek tot medisch onderzoek te doen.

Wat een verzekeraar u over uw gezondheid mag vragen

De wet stelt in de Wmk en het protocol verzekeringskeuringen van het Verbond van Verzekeraars duidelijke grenzen aan de mogelijkheden om via medische keuringen informatie te verzamelen. De wet op de medische keuringen is erop gericht om een goede balans te vinden tussen de bescherming van de privacy van de verzekerde en het belang van de verzekeraar om een goede risico-inschatting te maken. De verzekeraar mag de medische informatie op geen enkele wijze delen met derden. Ook niet met VvAA.

Gezondheidsverklaring kan reden van weigering zijn

Wij adviseren u bij welke AOV verzekeraar u het beste een offerte kunt aanvragen. Niet alleen kennen wij uw persoonlijke situatie, ook zijn wij op de hoogte van het acceptiebeleid van de verschillende verzekeraars met wie wij samenwerken. Mocht het voorstel van de verzekeraar niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u de VvAA medisch adviseur vragen om het voorstel te beoordelen en u te adviseren.

Extra mogelijkheden

Voor een deel van de arbeids­ongeschikt­heids­verzekeringen bij Movir en Reaal Verzekeringen fungeren wij als her­verzekeraar. Dat betekent dat we een deel van het verzekerings­technische risico dragen. Daardoor heeft u meer verzekerings­mogelijk­heden.

Ruime keuze in verzekeraars

VvAA is het op 10 na grootste intermediair van Nederland. Als u VvAA inschakelt, sluiten wij voor u een AOV af bij een van onze samenwerkings­partners. Hierdoor kunnen wij u helpen aan een verzekering op maat. Wij werken samen met een geselec­teerd aantal AOV-verzekeraars:

 • Aegon
 • De Amersfoortse
 • De Goudse
 • Interpolis
 • Movir
 • Reaal

Persoonlijke Financiële Advies­service

Bij VvAA staan uw wensen en dromen centraal. Dat gaat verder dan alleen een advies over een arbeids­ongeschikt­heids­verzekering. U kunt rekenen op een totaal advies als onder­deel van VvAA Persoonlijke Financiële Advies­service. Daarin worden bijvoor­beeld ook uw ver­mogens­situatie en overlijdens­risico mee­genomen. Met deze abonnements­dienst krijgt u inzicht in uw complete per­soonlijke financiën om uw situatie te optima­liseren en up-to-date te houden.

Meer informatie ▹

AOV-zorgservice

Voor u is het aantrekkelijk om over te stappen naar onze Persoonlijke Financiële Advies­service als u al een abonnement op onze AOV-zorgservice heeft. Ook als dit onderdeel is van uw waarnemers- of starters­pakket.

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Coaching bij VvAA

Vermoeidheid, stress of lichamelijke klachten kunnen voortekenen zijn van arbeidsongeschiktheid. Wij helpen u graag om uitval te voorkomen en uw duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Met plezier blijven werken in de zorg

Loopt u vast in het werk? Hebt u moeite om werk en privé te combineren? Of wilt u (binnen de maatschap) groeien in uw functioneren en persoonlijke ontwikkeling? De VvAA Coaches begeleiden u als zorgverlener bij carriere- en ontwikkelingsvraagstukken. 

Meer informatie

Zelfcoaching met GRIP

GRIP is een digitaal platform voor zelfcoaching. Hiermee kunt u aan de slag om uw energie én effectiviteit te vergroten en uw stress te verlagen. Dat doet u in een online omgeving in uw eigen tempo, met of zonder hulp van een online coach die zelf ook arts is.

Meer informatie

Downloads en service

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.