Inloggen

Salarisflits februari 2019

VvAA salarisadministratie

Meer verlof voor partner bij geboorte baby (Wet WIEG)

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof is vanaf 1 januari 2019 eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (op te nemen binnen vier weken na geboorte). Tijdens het geboorteverlof moet de werkgever het loon doorbetalen.

Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. Dit verlof duurt maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de medewerker een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Naast de verlenging van het geboorteverlof wordt het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders ook verlengd van vier naar zes weken.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby (Wet WIEG) | VvAA

Auto van de zaak

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak zijn gewijzigd. Zelfs voor een elektrische auto betaalt de medewerker meer bijtelling, afhankelijk van de cataloguswaarde. Er zijn nu twee bijtellingscategorieën. Alle auto’s die 100% elektrisch rijden -dus 0 g/km emissie hebben- kregen in 2018 nog een korting van 18%. Dat kwam daarmee uit op een bijtelling van 4%.

Alle auto’s met 1 of meer gram CO2-emissie per gereden kilometer vallen nu in de bijtellingscategorie van 22%. Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname. De eerste ingebruikname is de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld. Als dat vóór of óp 31 december 2018 is gebeurd, geldt het bijtellingspercentage van 2018 nog vijf jaar.

Per 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% alleen nog tot € 50.000,- van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22%. Deze regeling geldt alleen voor 2019 en voor 2020. Vanaf 2021 betaalt de medewerker over de gehele cataloguswaarde 22% bijtelling, zelfs voor elektrische auto’s.

Auto van de zaak | VvAA

Minimumloon

Per 1 januari 2019 zijn de minimumlonen verhoogd. Vanaf 1 juli 2019 krijgen 21-jarigen het volledige wettelijk minimumloon en gaat voor 18- tot en met 20-jarigen het minimumjeugdloon verder omhoog. De 21-jarigen krijgen dan het maximale minimumloon.

Minimumloon per maand, per week en per dag

Bruto bedragen per 1 januari 2019

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37

Minimum loon per 1 januari 2019 | VvAA

VvAA salarisadministratie

Hebt u een vraag of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Meer geld kwijt aan transitievergoeding door wetsvoorstel WAB?

Er ligt op dit moment een wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans waar wellicht al rekening mee gehouden moet worden om te voorkomen dat er in januari 2020 een transitievergoeding moet worden betaald. Een van de plannen in het wetsvoorstel is dat medewerkers vanaf indiensttreding recht krijgen op een transitievergoeding.

Dit in tegenstelling tot de huidige wetgeving waarbij een medewerker pas recht heeft op een transitievergoeding wanneer deze een dienstverband heeft van 24 maanden of langer. De verwachting is dat deze wet geen overgangsrecht kent. Dat betekent dat arbeids­overeen­komsten die aflopen op of na 1 januari 2020 onder deze nieuwe wetgeving gaan vallen en dat er dus een transitievergoeding betaald moet worden (berekend vanaf de eerste dag van het dienstverband). Houd dit in uw achterhoofd zodra er sprake is van een contract­verlenging bij een medewerker. Wellicht is het verstandig de einddatum op 31 december 2019 te zetten in plaats van een datum in 2020.

Bent u straks meer geld kwijt aan transitievergoeding? | VvAA

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte medewerkers

Compensatie van de door u betaalde transitievergoeding aan medewerkers die na twee jaar ziekte uit dienst zijn gegaan wordt wellicht mogelijk met de nieuwe wet WAB. Vanaf 1 april 2020 kunt u mogelijk met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Het gaat dan om dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers die u hebt ontslagen en aan wie u een transitievergoeding hebt betaald. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. Bedoeling is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. Zodra dit wetsvoorstel is aangenomen, informeren wij u over de vervolgstappen.

Compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurig arbeidsongeschikte medewerkers | VvAA

Sectorpremie afhankelijk van contract van medewerker door wetsvoorstel WAB?

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is dat de sectorpremie afhankelijk wordt van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd) van de medewerker. De sectorpremie voor een medewerker met een arbeids­over­een­komst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren wordt lager dan de premie voor een medewerker met een bepaalde tijd contract.

Nu is de sectorpremie afhankelijk van de sector waarbinnen de organisatie valt. De verwachting is dat ook deze regeling per 1 januari 2020 ingaat zonder overgangsregeling. Het kan verstandig zijn om dit al mee te nemen met contractverleningen die in 2019 gemaakt worden. Zorg ervoor dat bij de salarisadministratie de duur van de contracten goed is vastgelegd.

Sectorpremie afhankelijk van contract van medewerker door wetsvoorstel WAB? | VvAA