Inloggen

Nieuw Zorgplan Schippers

Nieuws 11 februari 2015

VvAA is in eerste instantie voorzichtig positief over het feit dat minister Edith Schippers van Welzijn, Volksgezondheid en Sport (VWS) ervoor heeft gekozen het grondrecht dat elke burger zelf zijn of haar zorgverlener kan kiezen, niet aan te tasten. Het wetsvoorstel met mede dat doel was eerder op 16 december 2014 in de Eerste Kamer gesneuveld.

Bij nadere lezing van het nieuwe ‘Zorgplan’ van de minister ontstaat evenwel de indruk dat er via een andere route toch wordt aangekoerst op eerdere doelstellingen. Is het een kwestie van 'andere verpakking, zelfde inhoud'? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws 20 december 2014

Het merendeel van de Eerste Kamer stemde 16 december tegen het wetsvoorstel om de 
vrije artsenkeuze af te schaffen. Na ruim twee dagen intensief overleg is 18 december besloten om de eerder gesneuvelde zorgwet opnieuw in te dienen in aangepaste vorm. VvAA maakte zich het afgelopen hard voor behoud van de vrije artsenkeuze en gaat door met deze strijd.


Edwin Brugman, directeur Kennismanagement en Netwerken bij VvAA, ziet nauwelijks verschillen tussen het oude en het nieuwe wetsvoorstel en denkt dat er eigenlijk niks verandert: de vrije artsenkeuze wordt nog steeds beperkt. "Iedereen zou zijn eigen zorgverlener moeten kunnen kiezen of kunnen zeggen: ik wil overstappen naar een ander. De binding tussen zorgverlener en patiënt is maatgevend voor goede zorg." 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws 16 december 2014
 

Dinsdag 16 december stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze af te schaffen. De patiënt mag te allen tijde zelf zijn zorgverlener en -instelling blijven kiezen. 

VvAA maakte zich het afgelopen jaar zorgen over deze afschaffing en voerde samen met een groot aantal organisaties en medestanders campagne tegen dit voorstel. We zijn blij dat een dergelijk fundamenteel recht voor iedere Nederlandse burger behouden blijft. Vanuit het perspectief van kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en met name voor het behoud van vertrouwen tussen patiënten en zorgverleners. 

VvAA bedankt alle partijen die zich de afgelopen rel="noopener noreferrer" maanden hard maakten voor het behoud van de #vrijeartsenkeuze

  • Alle zorgprofessionals en burgers - 160.000 in totaal - die de petitie 'Red de Vrije Artsenkeuze' ondertekenden;
  • Alle organisaties die hun handtekening onder het manifest zetten ter behoud van de vrije artsenkeuze;
  • De actiegroep ‘Red de vrije artsenkeuze’ die ontzettend veel tijd en energie stak in hun enige doel: het behoud van de vrije artsenkeuze.
Wij willen voorkomen dat de vrije artsenkeuze* straks van de baan is. Dan beslist namelijk niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar.  Wilt u ook de vrije artsenkeuze behouden, ongeacht het soort zorgverzekering dat iemand heeft? Laat dan uw stem horen. 

  • Petitie
    Teken de petitie 'Red de vrije artsenkeuze' als u dat eerder nog niet deed (de petitie tekenen is niet meer mogelijk).

  • Manifest
    Maatschappelijke organisaties en vele hoogleraren maken zich net als wij zorgen en ondertekenden het manifest ter behoud van de vrije artsenkeuze. 

Bovenstaande acties zijn een samenwerking tussen:

 * Als we spreken over vrije artsenkeuze bedoelen we de keuze voor zorgverleners en zorginstellingen in de volle breedte. 

Lees meer over de redenen dat VvAA voor behoud van de vrije artsenkeuze is.