Inloggen
 
JA, ik wil graag het Magazine bekijken of downloaden
*
*

Magazine over klachten en claims

Wat als het u overkomt?

Klachten en claims (voorkomen)

In het online magazine Betrokken over omgaan met (en het voorkomen van) klachten en claims spreken zorgverleners in artikelen en video's openhartig over zaken die anders liepen dan gewenst. Van ervaringen met een uitgebreide euthanasietoetsing tot een tuchtzaak.

Verhalen, praktische informatie en tips 

Persoonlijke verhalen worden afgewisseld met praktische informatie en tips van VvAA-deskundigen. In deze vaak moeilijke trajecten staan zij zorgverleners van begin tot eind bij, zowel juridisch, financieel, praktisch als mentaal.

Wij helpen u graag

Wilt u het magazine liever per post ontvangen? 

Persoonlijke verhalen en artikelen

De power van Peer Support

Een impactvolle gebeurtenis in de zorg, zoals fysieke agressie, een incident of calamiteit, kent medische, juridische of procedurele gevolgen. Tegelijk doet het emotioneel wat met de betrokken zorgverlener. Een aspect dat meer aandacht verdient, vindt Peer Support-coach Elles Bindels.


Advies en ondersteuning


Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken is een belangrijk doel van VvAA. Dat doen we door u te helpen met advies, producten en ondersteuning in uw praktijk.

Aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring be­roep


Een goede beroeps­aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring is on­mis­baar voor u als zorg­verlener. Bij VvAA is uw aan­sprake­lijk­heid goed verzekerd, want uw dekking is vol­ledig afge­stemd op de risico’s in uw prak­tijk als zorgverlener.

Rechts­bij­stand­ver­zeke­ring beroep


Wilt u altijd kunnen vertrouwen op de onder­steuning van juristen en advo­caten die volledig op de hoogte zijn van uw dage­lijkse prak­tijk als zorgverlener? Kies dan voor beroeps­rechts­bij­stand­verzekering van VvAA.

Met VIM leren van (bijna) incidenten


Een analyse van (bijna) inci­denten geeft input voor het voor­komen van erger of een her­haling van het voor­val. Door te leren van inci­denten neemt de kans op klachten en claims af. Daarom onder­steunen wij u met het VIM Platform.


Cijfers en ontwikkelingen


Met alle oorzaken en cijfers van de stijging van de schadelast op het gebied van klachten en claims.

Dossier algemeen


Dossier huisartsen


Dossier tandartsen