Inloggen

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld kan leiden tot een forse claim. Daarom is een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering onmisbaar. Bij VvAA is deze verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw dagelijkse zorgpraktijk.
 

VvAA beroeps­aan­sprake­lijk­heids­verzekering

Kies uw beroep

 

 

Huisarts

 

 

Medicus

 

 

Paramedicus

 

 

GGZ professional

 

Tandarts

 
 

Verloskundige

 

Dierenarts

 

Instelling

Dossier medische aansprakelijkheid

Een medische fout heeft vaak veel impact. Financieel en emotio­neel. Zo­wel voor de patiënt als voor u en uw zorg­organi­satie. Daarom helpen wij ook om uw beroeps­risico's goed te be­heersen. Bij­voor­beeld met pre­ven­tie, des­kun­dig ad­vies, cijfers, artikelen en professionele onder­steuning.


Bekijk het dossier

Juridisch advies en rechtsbijstand van VvAA

Uw juristen en advocaten in de zorg

 

Een juridisch conflict wilt u het liefst voorkomen, soms is het onvermijdelijk. In beide gevallen wilt u vertrouwen op advies van juristen en advocaten die weten wat er speelt in de gezondheidszorg én in uw praktijk.

Meer informatie

VvAA ledenservice

U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

 
Rechtsbijstandverzekering beroep

Met de beroeps­rechts­bij­stand­verzekering bent u als zelf­standige ver­zekerd van onder­steuning door de juristen en advo­caten van VvAA.

 
 
Rechtsbijstandverzekering
bedrijf  

Hebt u een privékliniek, zorg­centrum of Zelf­standig Be­handel Centrum (ZBC)? Kies dan voor de VvAA bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering.

 
Rechtsbijstandverzekering particulier 

Met de particu­liere rechts­bijstand­verzekering bent na een on­geval, buren­ruzie en/of in andere privé-situaties ver­zekerd van des­kundig juri­disch advies.

 

Nieuws en artikelen