VvAA beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld kan leiden tot een forse claim. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is daarom onmisbaar. Bij VvAA is uw verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw dagelijkse (para)medische praktijk.

Uw beroep:

Huisarts

 • Geheel afgestemd op uw beroep
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
 • Deskundig advies en bijstand bij een claim of een Wkkgz-geschil
Tandarts

 • Bij pensionering ook verzekerd
 • Uw personeel ook goed verzekerd
 • Dekking voor materiaalkosten bij vervanging of herstel
GGZ professional

 • Nevenwerkzaamheden zijn meeverzekerd
 • Dekking voor beroepsactiviteiten in én buiten uw praktijk
 • Incidentele medische hulp en vrijwilligerswerk zijn ook verzekerd
Paramedicus

 • Neven­werkzaamheden zijn mee­verzekerd
 • Dek­king voor beroeps­activiteiten in én buiten uw prak­tijk
 • Incidentele medische hulp en vrijwilligerswerk zijn ook verzekerd
Instellingen

 • Verzekerd voor uw beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid
 • Eén vast aanspreekpunt voor informatie en advies
 • Bij (dreigende) schade direct hulp van ervaren adviseurs
Medicus en medisch specialist

 • Aanvullende dekking op de ziekenhuisverzekering mogelijk
 • Een incidentele medische keuring die u verricht is meeverzekerd
 • Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers te verzekeren
Verloskundige

 • Uw aansprakelijkheid is op vele locaties verzekerd
 • Dekking voor incidentele medische hulp en vrijwilligerswerk
 • Screeningswerkzaamheden zijn ook gedekt
Dierenarts

 • Op elke locatie is uw zorg als dieren­arts verzekerd
 • Uw neven­activiteiten zijn ook mee­verzekerd.
 • Verzekerd bedrag van maxi­maal € 50.000,- voor schade aan paarden
Medische aansprakelijkheid

Wij helpen u onder andere met praktijk­voorbeelden over claims en klachten, verhalen van experts en cijfers