Uw lijfrente keert uit

Uw lijfrente komt tot uitkering of u hebt u een lijfrentekapitaal geërfd. Gebruikt u het kapitaal om eerder te stoppen met werken, gaat u minder werken of stelt u uw pensioendatum nog even uit? Met uw vrijvallende kapitaal hebt u drie mogelijkheden:

 • Een lijfrente aankopen die u periodiek laat uitkeren
 • Uw lijfrente-uitkering nog even laten doorgroeien
 • Een combinatie van beide mogelijkheden

Voorlichting over uw vrijvallende lijfrente
Laat u goed voorlichten over uw mogelijkheden en de gevolgen. Dan kunt u goed voorbereid een weloverwogen keuze maken. Lees de brochure of vraag uw VvAA financieel adviseur om deskundig advies.

Oud en nieuw fiscaal regime
De rente die u krijgt bepaalt de hoogte van de uitkeringen. Daarnaast is het fiscale regime van uw polis bepalend hoe u uw lijfrentekapitaal het beste kunt besteden.

 • Oud regime: premiebetalende polissen afgesloten voor 16 oktober 1990 of koopsommen afgesloten voor 1 januari 1992.
 • Nieuw regime: koopsompolissen afgesloten op of na 1 januari 1992 en premiepolissen van na 16 oktober 1990.

  

Direct regelen

Meer rondom Uw lijfrente keert uit

Voordelen

 • info
  Adviseur voor zorgprofessionals
 • info
  Adviseur én lijfrentespecialist