header

(Para)medicus, werkgever, vennoot, eigenaar van onroerend goed: in elke rol kunt u te maken krijgen met juridische geschillen. VvAA weet welke juridische kwesties uw beroep met zich meebrengt. Met de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische ondersteuning. 

Wat is verzekerd?

De module Beroep biedt u dekking voor onder meer:

  • (Para)medisch tucht- en klachtrecht (ook voor uw bevoegde waarnemer)
  • Strafrecht
  • Stalking
  • Overeenkomstenrecht (bijvoorbeeld met ziekenhuizen, verzekeraars en leveranciers)
  • Verhalen van schade gerelateerd aan uw beroepsuitoefening
  • Bestuursrecht

Voor de geboden rechtsbijstand kan een maximaal bedrag gelden. En geschillen over belastingen zijn bijvoorbeeld niet gedekt. Net als vorderingen of claims die ook door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar de verzekeringsvoorwaarden.

We proberen een juridische procedure te voorkomen als dit in uw belang is. We kunnen dan bijvoorbeeld een mediator inschakelen.

Geschillen binnen uw samenwerkingsverband

Aanvullend kunt u zich verzekeren tegen de kosten van geschillen binnen uw samenwerkingsverband. Deze dekking is nodig voor zelfstandige beroepsbeoefenaars die met elkaar in een samenwerkingsverband de praktijk uitoefenen (bijvoorbeeld in een maatschap), anders dan door middel van een arbeidsovereenkomst. Geschillen die ontstaan als gevolg van deze samenwerking moeten apart worden verzekerd. Hiervoor geldt de aparte dekking "Onderlinge geschillen".

De premie is afhankelijk van de grootte van uw samenwerkingsverband. Belangrijk is dat wijzigingen in de omvang van het samenwerkingsverband aan ons worden doorgegeven. Wij passen de dekking dan voor u aan.

  • Het risico van 'Onderlinge geschillen' moet voor alle leden van het samenwerkingsverband worden meeverzekerd.
  • De samenwerking moet gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst die door alle leden van het samenwerkingsverband is ondertekend.

Arbeidsgeschillen met werknemers

Arbeidsgeschillen met medewerkers in loondienst kunt u ook meeverzekeren. Ook daarbij is van belang dat u het juiste aantal medewerkers aan ons doorgeeft. Zo bent u altijd adequaat verzekerd.

Extra praktijkpanden

Het pand waar u uw praktijk voert, is standaard verzekerd. Zijn er echter meerdere praktijken waar u uw beroep uitoefent, dan moeten deze meeverzekerd worden. Dan bent u ook verzekerd als u op de andere locatie uw beroep uitoefent.

Premieoverzicht Beroepsrechtsbijstand 

Premietabel beroepsrechtsbijstand:

Niet apotheekhoudend huisarts, overige (para)medicus (niet-specialist):
Zelfstandigen:  € 227,50
Loondienst:      € 188,48

Tandarts, dierenarts of fysiotherapeut:
Zelfstandigen:  € 242,00
Loondienst:      € 206,32

Apotheekhoudend huisarts, medisch specialist of apotheker:
Zelfstandigen:  € 313,93
Loondienst:      € 248,67

Premieoverzicht aanvullende dekkingen:

Onderlinge geschillen: € 50,73
Assistenten:               € 29,56
Extra praktijkpanden:   € 29,56

Premie berekenen organisaties (waaronder maatschappen)

U kunt uw premie berekenen voor uw maatschap of voor een ander samenwerkingsverband (alleen beroepsrechtsbijstand).